HR - Phát triển nguồn lực

Hiển thị tất cả 11 kết quả

- 43%

Khóa học video Định hướng nghề nghiệp cho con

NPP:Học Từ Chuyên Gia
349,000 199,000
- 20%

Khóa học video Kỹ thuật xây dựng thang lương

NPP:Học Từ Chuyên Gia
500,000 400,000
- 20%

Khóa học video Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

NPP:Học Từ Chuyên Gia
500,000 400,000
Học Từ Chuyên Gia