HR - Phát triển nguồn lực

Showing all 11 results

- 28%

Khóa học video Bí quyết vàng chinh phục nhà tuyển dụng

NPP:Học Từ Chuyên Gia
249,000 179,000
- 43%

Khóa học video Định hướng nghề nghiệp cho con

NPP:Học Từ Chuyên Gia
349,000 199,000
- 23%

Khóa học video Excel Pro cho người làm nghề HR chuyên nghiệp

NPP:Học Từ Chuyên Gia
650,000 500,000
- 20%

Khóa học video Kỹ thuật xây dựng thang lương

NPP:Học Từ Chuyên Gia
500,000 400,000
- 20%

Khóa học video Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

NPP:Học Từ Chuyên Gia
500,000 400,000
Học Từ Chuyên Gia