Kinh doanh- Khởi nghiệp

Showing 97–108 of 121 results

- 40%

Khóa học video Kỹ năng xử lý từ chối

NPP:Học Từ Chuyên Gia
249,000 149,000
- 25%

Khóa học video Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

NPP:Học Từ Chuyên Gia
199,000 149,000
- 40%

Khóa học video Pháp luật trong kinh doanh bất động sản

NPP:Học Từ Chuyên Gia
249,000 149,000
- 38%

Khóa học video Quản lý rủi ro pháp lý trong kinh doanh

NPP:Học Từ Chuyên Gia
80,000 50,000
- 33%

Khóa học video Quy trình chăm sóc khách hàng ngành dịch vụ

NPP:Học Từ Chuyên Gia
299,000 199,000
- 33%

Khóa học video Tài Chính-Kế Toán-Thuế khởi nghiệp

NPP:Học Từ Chuyên Gia
149,000 100,000
Học Từ Chuyên Gia