Thủ tục tách thửa đất

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung: Thửa đất nhà tôi đang ở là phần đất chung của cha mẹ chia cho 6 anh em tôi nhưng do người anh đứng tên. Anh tôi đem sổ đỏ cầm ngân hàng nhưng không có tiền chuộc sổ về. Hiện tại, tất cả anh em

READ MORE