Quản Trị Eva

1. Giới thiệu langdipage eva https://msvui.com/s/eva

– Ý tưởng langdipage (màu sắc, bố cục)…sự khác biệt cho mỗi F1 … instagram
– Dùng cho thành viên cty & bán hàng ngay trên page… NV nhận dc khách hàng từ đây …
>> Mỗi NV có 1 số điện thoại riêng khi dùng langdipage này

2. Thành viên
Đăng ký / Đăng nhập / Cập nhật thông tin
Lấy link riêng mình (xem có số điện thoại & zalo trên đầu trang langdipage không?)
Trang quản lý khách hàng dành cho thành viên
> Tương tác khách hàng (Gọi /SMS / Email/ Zalo), và ghi chú mỗi khách hàng (HD tại buổi thuyết trình)
– Chọn khách hàng từ NPP https://msvui.com/eva

3. Nhà phân phối msvui.com/eva
Đăng nhập
Xem và sửa sản phẩm (instagram / Nôi dung thông báo sau khi KH đăng ký hoàn thành)

Quản lý thành viên
– Cấp 1 thành viên5 khách hàng ?! hoặc nhiều hơn….(Gởi Y/C Admin ID =  ? kh group Zalo)
– Xuất file nhân viên <> quản lý khách hàng nào (HD tại buổi thuyết trình)
– Xem NV Tương tác khách hàng, và ghi chú mỗi khách hàng (HD tại buổi thuyết trình)

 

=========

1. Giới thiệu langdipage
– Đơn giản, dễ nhìn, theo phong cách hiện đại
– Ý tưởng langdipage (màu sắc, bố cục)…sự khác biệt cho mỗi F1 … instagram
– Dùng cho thành viên cty & bán hàng ngay trên page… NV nhận dc khách hàng từ đây …
>> Mỗi NV có 1 số điện thoại riêng khi dùng langdipage này
Langdipage đa chức năng:
– Có dùng cho thành viên (khi đó hiện số Điện thoại / Zalo thành viên)
– Dùng cho NPP chạy marketing khách hàng đk vào và cấp cho từng thành viên

2. Thành viên
– Đăng ký / Đăng nhập / Cập nhật thông tin
– Lấy link riêng mình (xem có số điện thoại & zalo trên đầu trang langdipage không?)
– Chia sẻ MXH > fb / zalo / email > CTV đăng ký > về trang quản lý KH
– Trang quảng lý khách hàng dành cho thành viên
> Tương tác khách hàng (Gọi /SMS / Email/ Zalo), và ghi chú mỗi khách hàng (HD tại buổi thuyết trình)

3. Nhà phân phối NPP
– Đăng nhập
– Thêm / Xóa / Sửa được langdipage dễ dàng
– Quản lý thành viên
– Trả lời câu hỏi ? có bao nhiêu khách hàng đã đk vào langdipage của mình, khi nào, từ đâu đến, và thiết bị đk là gì?
– Cấp 1 thành viên có 5 khách hàng ?! hoặc nhiều hơn….(Gởi Y/C Admin ID =  ? kh group Zalo)
– Xuất toàn bộ dữ liệu khách hàng > có ds tv nào? đang quản lý khách hàng nào?
– Xem hành trình tư vấn TV với khách hàng thông qua nhật ký

Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart