[Bess Business School] LEAN MBA | Lập kế hoạch kinh doanh

Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này . Giảng viên: Bess Business School

1,800,000

  • Giá 1,800,000đ
  • Mua ngay
  • ID 28287
  • Giá bán[Bess Business School] LEAN MBA | Lập kế hoạch kinh doanh
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=1950&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này.

Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.

Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng về công thức tư duy đúng về việc Lập kế hoạch kinh doanh, bao gồm: Bản chất các công việc bên trong một tổ chức; cấu trúc bản kế hoạch kinh doanh tổng thể, kế hoạch của các phòng ban trong doanh nghiệp; ứng dụng các bản kế hoạch trong quản lý.

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-MỞ ĐẦU

Bài 1-Tổng quan chương trình Lean MBA

Phần 2-BẢN CHẤT CÁC CÔNG VIỆC

Bài 2-Giới thiệu và mục đích của khóa học

Phần 3-CẤU TRÚC BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH

Bài 3-Quy trình lập kế hoạch

Phần 4-ỨNG DỤNG BẢN KẾ HOẠCH TRONG QUẢN LÝ

Bài 4-Bản chất thiết lập mục tiêu

Bài 5-Bản chất xây quy trình

Phần 5-TỔNG KẾT

Bài 6-Bản chất đặt KPIs

Bài 7-Bản chất phân công giao việc

Bài 8-Bản chất chuẩn bị nguồn lực

Bài 9-Cấu trúc bản kế hoạch kinh doanh

Bài 10-Lập kế hoạch kinh doanh tổng cho doanh nghiệp

Bài 11-Kế hoạch phòng R&D

Bài 12-Kế hoạch phòng Sản xuất

Bài 13-Kế hoạch phòng Phân phối và bán hàng

Bài 14-Kế hoạch phòng Truyền thông

Bài 15-Kế hoạch phòng Nhân sự

Bài 16-Kế hoạch phòng Tài chính

Bài 17-Quy trình quản lý

Bài 18-Ứng dụng bản kế hoạch trong quản lý

Bài 19-Tổng kết khóa học

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Bess Business School] LEAN MBA | Lập kế hoạch kinh doanh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart