Cách lấy và chia sẻ link tuyển dụng trên msvui

Trước tiên, bạn yêu cầu người Hướng dẫn của mình cung cấp link tuyển dụng
Ví dụ: https://msvui.com/s/dsp

Từ link gốc này bạn sẽ bắt đầu tạo link tuyển dụng cho mình.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Affiliate trên trang msvui.

Bước 2: Nhập link gốc vào “URL trang” ⇒ chọn “Tạo URL” để có được link tuyển dụng của mình.

Bước 3: Sau khi sao chép link thì giờ các bạn có thể chia sẻ link lên các trang mạng xạ hội như là Facebook.

Và đây là kết quả chia sẻ đường link bạn trên Facebook

Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart