Thương hiệu hình ảnh

Thông điệp “Em là vui” mang nụ cười cô gái vừa tuổi trăng tròn, nhiều sức trẻ, sức sáng tạo, luôn muốn học hỏi, cá nhân em phải vui, vì vui thì học nhanh hơn, hiểu rộng hơn.

Thông điệp truyền thông: “Học từ chuyên gia” mong muốn cung cấp cho các chuyên gia nền tảng quản lý khoá học tự động. Cung cấp cho người học hệ thống học thuật từ các chuyên gia đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Xem https://msvui.com/31623
Font msvui: https://fonts.google.com/specimen/Philosopher 

Font slogan:  https://fonts.google.com/specimen/Playball

Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart