Đăng ký sử dụng tài khoản Affiliate bằng Smartphone

Sau đây là các bước để các bạn đăng ký tài khoản Affiliate/Cộng tác viên trên trang Msvui bằng Smartphone

Bước 1: Truy cập vào website https://msvui.com


Bước 2:
Chọn ☰ ⇒ Affiliate → Vào “Đăng ký”

 


Bước 3:
Điền thông tin vào để đăng ký tài khoản
Ở phần này chỉ cần điền “Tên người dùng”, “Tài khoản Email”, “Mật khẩu” và “Xác nhận mật khẩu”.

 


Bước 4:
Điền thông tin xong, ta bấm “Đăng ký”.


Sau khi đăng ký thì tài khoản của bạn sẽ chờ duyệt.

Khi nhận được email duyệt thì cách bạn đã đăng ký thành công và có thể bắt đầu sử dụng tài khoản. 

Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart