Quy Định Tài Liệu Nội Bộ

Tài liệu này dành cho nghiên cứu, học tập, lưu hành nội bộ cho NHONMYgroup. Nghiêm cấm chia sẻ link, sao chép, tải xuống dưới mọi hình thức, Vi Phạm xử lý theo Quy Định Tài Sản Trí Tuệ Cty Nhơn Mỹ. Nghiêm cấm chia sẻ mật khẩu cho người khác mà không có sự đồng ý Ban Quản Trị MsVui.

Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart