Sale!

[Asteria Do] Chuẩn phát âm tiếng Anh và giao tiếp căn bản

Đến với khóa học, bạn sẽ được học ngoại ngữ online kỹ về các yếu tố để có phát âm chuẩn tiếng Anh là khẩu hình và trọng âm chính xác . Giảng viên: Asteria Do

699,000

  • Giá 699đ
  • Mua ngay
  • ID 26323
  • Giá bán[Asteria Do] Chuẩn phát âm tiếng Anh và giao tiếp căn bản
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=677&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Đến với khóa học, bạn sẽ được học ngoại ngữ online kỹ về các yếu tố để có phát âm chuẩn tiếng Anh là khẩu hình và trọng âm chính xác. Ngoài ra, bạn còn học được cách dùng từ và biểu đạt ý mình sao cho chuẩn xác trong một số tình huống thông dụng hằng ngày, để không còn phải lo lắng tại sao mình nói tiếng Anh 'đúng' mà khi giao tiếp, người bản xứ lại không thể hiểu được, hoặc bạn không nghe hiểu được họ nói gì.

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Pronunciation in English Speaking (Phần 'Phát âm' trong tiếng Anh) I – Nguyên Âm

Bài 1-Những yếu tố quan trọng để có phát âm chuẩn trong tiếng Anh.

Bài 2-Phân biệt âm chuẩn dài [i:] và âm chuẩn ngắn [i]

Phần 2-Pronunciation in English Speaking (Phần 'Phát âm' trong tiếng Anh) II – Phụ Âm Đơn

Phần 3-Pronunciation in English Speaking (Phần 'Phát âm' trong tiếng Anh) III – Phụ Âm Ghép

Bài 3-Phân biệt âm chuẩn dài [ei] và âm chuẩn ngắn [e]

Phần 4-Tình huống ứng dụng thực tế

Bài 4-Cách phát âm đúng chuẩn nguyên âm [ae]

Bài 5-Cách phát âm đúng chuẩn nguyên âm dài [a:]

Bài 6-Phân biệt âm chuẩn [ai] và âm chuẩn [oi]

Bài 7-Phân biệt âm chuẩn ngắn [o] và âm chuẩn dài [o:]

Bài 8-Phân biệt âm chuẩn ngắn [au] và âm chuẩn ngắn [ou]

Bài 9-Phân biệt âm chuẩn dài [u:] và âm chuẩn ngắn [u]

Bài 10-Cách phát âm đúng chuẩn nguyên âm [yu:]

Bài 11-Cách phát âm đúng chuẩn âm [^]

Bài 12-Cách phát âm đúng chuẩn âm 3: và âm [er]

Bài 13-Cách phát âm đúng chuẩn âm [ie]

Bài 14-Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [b], [p]

Bài 15-Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [c] – [s] & [k] và [d]

Bài 16-Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [f]. Phân biệt phụ âm [f] và [v]

Bài 17-Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [g] – [g], [dz], [z] và [dz]

Bài 18-Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [h] – [h] & [âm h câm] và âm [k]

Bài 19-Cách phát âm đúng chuẩn 3 phụ âm [l], [m], & [n]

Bài 20-Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [q] – [kw] & [k], [r]

Bài 21-Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm [s] – [s] & [z] và [t] và [w]

Bài 22-Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm x – [ks], [gz] & [z] và âm z – [z]

Bài 23-Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép cc – [ks] & [k], ch và tch – [ch]

Bài 24-Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép ch – [k] & [sh], âm ck – [k], và âm dge [dz]

Bài 25-Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép gh – [g], [f] & [âm gh câm], và âm [gu]

Bài 26-Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép ng – [n] & [n + ng], và âm ghép ph – [f]

Bài 27-Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép sc – [s] & [sk], âm ghép sch – [sk] & [sh]

Bài 28-Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép sh – [sh], âm ghép th – [0] & [đ]

Bài 29-Cách phát âm đúng chuẩn phụ âm ghép wh – [w] & [h], và âm ghép xh – [ks], [ks + h] & [g + z]

Bài 30-Phụ âm câm b (bt, pt, and mb), Phụ âm câm k, g and p khi đứng trước phụ âm n, Phụ âm câm l khi đứng trước phụ âm m, và Phụ âm câm p khi đứng trước phụ âm s

Bài 31-Những yếu tố quan trọng để nói một câu tiếng Anh nghe tự nhiên như người bản ngữ

Bài 32-Cách chữa các lỗi thường gặp trong phát âm tiếng Anh của người Việt

Bài 33-Phát âm Nâng Cao, những âm được lượt đi trong tiếng Anh hiện đại

Bài 34-Những cách dùng mạo từ THE khi nào không trong tiếng anh

Bài 35-Tình huống – Cách để mô tả về tính cách và bản thân bạn hoặc người khác

Bài 36-Tình huống – Cách để đưa ra lời đề nghị hay yêu cầu

Bài 37-Tình huống – Những cách nói thông dụng nơi nhà hàng (áp dụng bài ở Phần 8)

Phần 5-ình huống – Những cách nói thông dụng nơi bệnh viện

Bài 38-Tình huống – Cách để biểu lộ sự đồng ý, thích hay không thích

Phần 6-Tình huống – Cách chỉ đường và mô tả vị trí (áp dụng cách sử dụng giới từ)

Bài 39-Tình huống – Cách để an ủi và động viên người khác

Bài 40-Cách biểu lộ và diễn ý qua tông giọng trong tiếng Anh

Phần 7-Tổng kết

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Asteria Do] Chuẩn phát âm tiếng Anh và giao tiếp căn bản”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart