[Bess Business School] LEAN MBA | Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp

Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này . Giảng viên: Bess Business School

1,800,000

  • Giá 1,800,000đ
  • Mua ngay
  • ID 28273
  • Giá bán[Bess Business School] LEAN MBA | Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=1937&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này.

Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.

Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng công thức tư duy đúng về 2 công việc hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh chính, bao gồm: Nhân sự (Human Resources) và Tài chính (Finance). Chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức để đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ nguồn lực về nhân sự và tài chính, và cách thức để tăng trưởng được những nguồn lực này, mà từ đó tăng được quy mô của công ty.

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-MỞ ĐẦU

Bài 1-Tổng quan chương trình Lean MBA

Phần 2-TỔNG QUAN VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN SỰ

Bài 2-Giới thiệu khoá học

Phần 3-HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

Bài 3-Mục đích phòng nhân sự

Phần 4-QUY TRÌNH PHÒNG NHÂN SỰ

Bài 4-Mô tả công việc: Tạo nguồn nhân sự

Phần 5-TỔNG QUAN VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC TÀI CHÍNH

Bài 5-Mô tả công việc: Tuyển dụng nhân sự

Bài 6-Mô tả công việc: Đào tạo nhân sự

Phần 6-HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH

Phần 7-QUY TRÌNH PHÒNG TÀI CHÍNH

Bài 7-Mô tả công việc: Sử dụng nhân sự

Bài 8-Tổng quan về chiến lược nhân sự

Phần 8-TỔNG KẾT

Bài 9-Chiến lược nguồn nhân sự

Bài 10-Chiến lược tuyển dụng

Bài 11-Chiến lược đào tạo

Bài 12-Chiến lược sử dụng nhân sự: Phân loại con người

Bài 13-Chiến lược sử dụng nhân sự: Phân loại công việc

Bài 14-Quy trình tạo nguồn nhân sự

Bài 15-Quy trình tuyển dụng nhân sự

Bài 16-Quy trình đào tạo nhân sự

Bài 17-Quy trình sử dụng nhân sự

Bài 18-Mục đích phòng tài chính

Bài 19-Mô tả công việc: Quản lý nguồn vốn

Bài 20-Mô tả công việc: Gọi vốn

Bài 21-Mô tả công việc: Sử dụng vốn, đầu tư

Bài 22-Chiến lược nguồn vốn

Bài 23-Chiến lược gọi vốn

Bài 24-Chiến lược sử dụng vốn

Bài 25-Quy trình phòng tài chính

Bài 26-Tổng kết khoá học

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Bess Business School] LEAN MBA | Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart