[Bess Business School] LEAN MBA | Phân phối, Bán hàng và truyền thông

Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này . Giảng viên: Bess Business School

1,800,000

  • Giá 1,800,000đ
  • Mua ngay
  • ID 28271
  • Giá bán[Bess Business School] LEAN MBA | Phân phối, Bán hàng và truyền thông
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=1936&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này.

Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.

Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng công thức tư duy đúng khi Bán hàng, bao gồm 2 công việc quan trọng: Đưa sản phẩm vào được các điểm bán, nơi mà khách hàng sẽ thường xuyên mua sản phẩm tại đó (Distribution) và Thuyết phục, thông báo cho khách hàng biết được sản phẩm của chúng ta tốt như thế nào và nó được bán ở đâu (Communication).

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-MỞ ĐẦU

Bài 1-Tổng quan chương trình Lean MBA

Bài 2-Giới thiệu khoá học

Phần 2-TỔNG QUAN VỀ PHÂN PHỐI, BÁN HÀNG

Phần 3-CHIẾN LƯỢC ĐIỂM BÁN

Bài 3-Tổng quan phòng phân phối, bán hàng

Phần 4-CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

Bài 4-Tổng quan về chiến lược phân phối, bán hàng

Bài 5-Chiến lược chọn điểm bán lẻ

Phần 5-CHIẾN LƯỢC VÀO KÊNH, SALE-IN

Phần 6-QUY TRÌNH PHÂN PHỐI

Bài 6-Tổng quan về chiến lược phân phối

Bài 7-Chiến lược phân phối: Qua đại lý độc quyền

Phần 7-TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG

Phần 8-HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

Bài 8-Chiến lược phân phối: Qua nhà bán buôn

Phần 9-CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG CHO TỪNG CHIẾN DỊCH

Bài 9-Chiến lược phân phối: Qua điểm bán lẻ

Bài 10-Chiến lược phân phối: Trực tiếp tới khách hàng

Phần 10-QUY TRÌNH TRUYỀN THÔNG

Bài 11-Chiến lược phân phối: Tiêu chí chọn lựa chiến lược

Phần 11-TỔNG KẾT

Bài 12-Tổng quan chiến lược vào kênh, sale-in

Bài 13-Chiến lược ký gửi

Bài 14-Chiến lược chiết khấu cao, promotion

Bài 15-Chiến lược hỗ trợ bán

Bài 16-Cách tiếp cận các đối tác phân phối

Bài 17-Tổng quan quy trình phân phối

Bài 18-Bước 1: Tìm đối tượng bán hàng, đại lý

Bài 19-Bước 2: Tìm kênh tiếp cận đối tượng bán hàng, đại lý

Bài 20-Bước 3: Thuyết phục

Bài 21-Bước 4: Chế độ, chính sách

Bài 22-Sắp xếp các vị trí công việc

Bài 23-Mục đích phòng truyền thông

Bài 24-Insight khách hàng

Bài 25-Tổng quan chiến lược truyền thông

Bài 26-Chiến lược kênh truyền thông

Bài 27-Chiến lược thông điệp

Bài 28-Chiến lược nội dung

Bài 29-Chiến lược phân phối nội dung

Bài 30-Chiến dịch truyền thông: Nêu vấn đề

Bài 31-Chiến dịch truyền thông: Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới

Bài 32-Chiến dịch truyền thông: Bán hàng, dùng thử

Bài 33-Chiến dịch truyền thông: Tạo lòng tin, yêu thích thương hiệu

Bài 34-Tổng quan quy trình truyền thông

Bài 35-Bước 1: Lên ý tưởng truyền thông

Bài 36-Bước 2: Lựa chọn nhân vật truyền thông

Bài 37-Bước 3: Sản xuất nội dung

Bài 38-Bước 4: Phân phối nội dung

Bài 39-Tổng kết khoá học

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Bess Business School] LEAN MBA | Phân phối, Bán hàng và truyền thông”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart