- 61%

[Bess Business School] Lean MBA | Xây dựng Hệ thống Chiến lược Cấp cao

Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này . Giảng viên: Bess Business School

699,000

  • Giá 699,000đ
  • Mua ngay
  • ID 28255
  • Giá bán[Bess Business School] Lean MBA | Xây dựng Hệ thống Chiến lược Cấp cao
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=1926&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này.

Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.

Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng công thức tư duy đúng về Hệ thống Chiến lược Cấp cao của doanh nghiệp, bao gồm: Chiến lược Công ty (Corporate Strategy), Chiến lược Thương hiệu (Brand Strategy) và Chiến lượng Kinh doanh (Business Strategy).

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-MỞ ĐẦU

Bài 1-Tổng quan chương trình Lean MBA

Bài 2-Giới thiệu khoá học

Phần 2-CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

Bài 3-Mục đích kinh doanh

Phần 3-CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

Phần 4-CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Bài 4-Bản chất kinh doanh

Bài 5-Các đối tượng tác động đến doanh nghiệp

Phần 5-TỔNG KẾT

Bài 6-Ngành kinh doanh

Bài 7-Mô hình kinh doanh

Bài 8-Chiến lược mở rộng công ty

Bài 9-Mục đích xây dựng thương hiệu

Bài 10-Phần bên trong thương hiệu: Đối tượng

Bài 11-Phần bên trong thương hiệu: Sứ mệnh

Bài 12-Phần bên trong thương hiệu: Tầm nhìn

Bài 13-Phần bên trong thương hiệu: Giá trị lõi

Bài 14-Phần bên trong thương hiệu: Triết lý

Bài 15-Phần bên ngoài thương hiệu: Tên gọi

Bài 16-Phần bên ngoài thương hiệu: Biểu tượng và nhân vật đại diện

Bài 17-Phần bên ngoài thương hiệu: Màu sắc và font chữ

Bài 18-Hành động của thương hiệu: Xây dựng thành tựu

Bài 19-Hành động của thương hiệu: truyền thông

Bài 20-Chiến lược mở rộng thương hiệu

Bài 21-Tổng quan chiến lược kinh doanh

Bài 22-Chiến lược phân khúc khách hàng

Bài 23-Chiến lược chọn lựa đối tượng khách hàng

Bài 24-Chiến lược định vị: Tổng quan

Bài 25-Chiến lược định vị: Dẫn đầu

Bài 26-Chiến lược định vị: Khác biệt

Bài 27-Chiến lược định vị: Giá thấp

Bài 28-Tổng kết khoá học

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Bess Business School] Lean MBA | Xây dựng Hệ thống Chiến lược Cấp cao”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart