- 67%

[Cuminh Rock] KHÓA HỌC ĐỆM GUITAR ĐIỆN CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHÓA HỌC ĐỆM GUITAR ĐIỆN CƠ BẢN  được thiết kế cho người học guitar bắt đầu từ con số 0 (chưa đụng đến guitar) có thể chơi được nhạc Rock nhanh nhất có thể . Giảng viên: Cuminh Rock

499,000

 • Giá 499,000đ
 • Mua ngay
 • ID 28543
 • Giá bán[Cuminh Rock] KHÓA HỌC ĐỆM GUITAR ĐIỆN CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=2198&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

KHÓA HỌC ĐỆM GUITAR ĐIỆN CƠ BẢN  được thiết kế cho người học guitar bắt đầu từ con số 0 (chưa đụng đến guitar) có thể chơi được nhạc Rock nhanh nhất có thể. Người học sẽ đạt được kỹ năng chơi được với nhạc backing track, và chơi được ở vị trí đệm trong band nhạc.

Chương trình gồm 129 bài tập, chia làm 7 chương, 1 chương khái niệm căn bản, và 6 chương thực hành từ đơn giản đến nâng cao. Mỗi bài tập sẽ có thêm một yếu tố mới. Người học được tặng chương trình Guitar pro 7.5 full, kèm 99 tab bài tập, 6 bài nhạc backing track tổng kết cuối mỗi chương Người học sẽ được học các thế hợp âm, câu riff, và vòng hợp âm của các band nhạc: Guns n Roses, Aerosmith, Van Halen, Metallica, Ozzy Osbourne, Alice in Chains, Soundgarden, Stone Temple Pilots, Nirvana, Pearl Jam, Black Sabbath, AC/DC, Motley Crue, Scorpions. Người học sẽ được học các yếu tố nhạc lý căn bản, cách phân biệt và chơi các dòng nhạc Rock khác nhau: Pop, Thrash, Grunge, Alternative, Punk, Progressive, Rap. Người học được cung cấp nhạc nền (backing track) để thực hành chơi trên nền nhạc. Các bài tập được xây dựng từ đơn giản đến nâng cao dần. Người học sẽ chơi một tác phẩm tổng kết ở cuối mỗi chương. Người học hoàn thành Guitar Đệm Rock 1 xem như đủ kiến thức & kỹ năng để tiến đến Guitar Lead Rock 1 sẽ được tác giả xuất bản vào 30/12/2021.

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Chương 0. Các khái niệm cơ bản

Bài 1-000. Tóm tắt lộ trình học

Bài 2-001. Cấu trúc Guitar điện

Phần 2-Chương 1. Power chords căn bản

Phần 3-Chương 2. Power chords mở rộng

Bài 3-002. Chọn Pickup

Phần 4-Chương 3. Open chords, phách đảo, vibrato

Bài 4-003A. Dáng đàn & cách dùng -P1- Dáng Strat

Bài 5-003B. Dáng đàn & cách dùng -P2- Dáng Lespaul

Phần 5-Chương 4. Rock n Roll

Phần 6-Chương 5. Luyến láy

Bài 6-003C. Dáng đàn & cách dùng -P3- Dáng Soloist

Bài 7-004. Tư thế ngồi – đứng

Phần 7-Chương 6. Blues scale

Bài 8-005. Cách cầm Pick

Bài 9-006A. Cách chỉnh dây -P1- Dáng Lespaul

Bài 10-006B. Cách chỉnh dây -P2- Dáng Strat/ Soloist

Bài 11-006C. Cách chỉnh dây -P3- So dây tương đối

Bài 12-007A. Phân biệt các khái niệm tiếng -P1- Tiếng Clean, Distortion

Bài 13-007B. Phân biệt các khái niệm tiếng -P2- Tone, EQ

Bài 14-007C. Phân biệt các khái niệm tiếng -P3- Các hiệu ứng FX

Bài 15-007D. Phân biệt các khái niệm tiếng -P4- Noise

Bài 16-008A. Nhạc lý -P1- Ô nhạc, trường canh

Bài 17-008B. Nhạc lý -P2- Cách đọc TABs

Bài 18-008C. Nhạc lý -P3- Ký hiệu tay trái

Bài 19-008D. Nhạc lý -P4- Ký hiệu tay phải

Bài 20-009A. Sử dụng Guitar Pro 7.5 -P1- Play/Stop, Mute/Solo

Bài 21-009B. Sử dụng Guitar Pro 7.5 -P2- Volume, tempo

Bài 22-009C. Sử dụng Guitar Pro 7.5 -P3- Metronome, count-in

Bài 23-009D. Các loại trường độ

Bài 24-010. Power chord trên dây 6 -P1- E5

Bài 25-011. Power chords trên dây 6 -P2- F5 G5 A5

Bài 26-012. Note tròn, note trắng

Bài 27-013. Note tròn, note trắng, note đen

Bài 28-014. Các hợp âm trên dây 6

Bài 29-015. Note chấm dôi, quãng xa

Bài 30-016. Power chord trên dây 5 -P1

Bài 31-017. Power chord trên dây 5 -P2

Bài 32-018. Power chord trên dây 5 -P3

Bài 33-019. Các hợp âm trên dây 5

Bài 34-020. Các hợp âm trên cao

Bài 35-021. Chuyển dây -P1

Bài 36-022. Chuyển dây -P2

Bài 37-023. Chuyển dây -P3

Bài 38-024. Note móc đơn

Bài 39-025. Dấu lặng

Bài 40-026. Slide

Bài 41-026B1. Tổng kết chương 1 -P1- Các lưu ý

Bài 42-026B2. Tổng kết chương 1 -P2- Minh họa + TAB – Sawders and Guns

Bài 43-027. Power chords mở rộng -P1

Bài 44-028. Power chords mở rộng -P2

Bài 45-029. Xếp ngón tiết kiệm -P1

Bài 46-030. Xếp ngón tiết kiệm -P2

Bài 47-031. Xếp ngón tiết kiệm -P3

Bài 48-032. Các hợp âm thăng giáng

Bài 49-033. Palm muting -P1

Bài 50-034. Palm muting -P2

Bài 51-035. Palm muting -P3

Bài 52-036. Palm muting -P4

Bài 53-037. Palm muting -P5

Bài 54-038. Palm muting -P6

Bài 55-038B1. Tổng kết chương 2 -P1- Các lưu ý

Bài 56-038B2. Tổng kết chương 2 -P2- Minh họa + TAB – Stories from the tomb

Bài 57-039. Dead note tay trái

Bài 58-040. Open chords -P1

Bài 59-041. Open chords -P2

Bài 60-042. Open chords -P3

Bài 61-043. Open chords -P4

Bài 62-044. Phách đảo -P1

Bài 63-045. Phách đảo -P2

Bài 64-046. Phách đảo -P3

Bài 65-047. Phách đảo -P4

Bài 66-048. Phách đảo -P5

Bài 67-049. Phách đảo -P6

Bài 68-050. Giai điệu biến thể -P1

Bài 69-051. Giai điệu biến thể -P2

Bài 70-052. Giai điệu biến thể -P3

Bài 71-053. Giai điệu biến thể -P4

Bài 72-054. Vibrato -P1

Bài 73-055. Vibrato -P2

Bài 74-055B1. Tổng kết chương 3 -P1- Các lưu ý

Bài 75-055B2. Tổng kết chương 3 -P2- Minh họa +TAB – Boy in the box

Bài 76-056. Hợp âm 4 -P1

Bài 77-057. Hợp âm 4 -P2

Bài 78-058. Nhịp giựt -P1

Bài 79-059. Nhịp giựt -P2

Bài 80-060. Nhịp giựt -P3

Bài 81-061. Nhịp giựt -P4

Bài 82-062. Nhịp giựt -P5

Bài 83-063. Nhịp giựt -P6

Bài 84-064. Nhịp giựt -P7

Bài 85-065. Rock n Roll -P1

Bài 86-066. Rock n Roll -P2

Bài 87-067. Rock n Roll -P3

Bài 88-068. Vòng 12 -P1- D G A

Bài 89-069. Vòng 12 -P2- A D E

Bài 90-070. Vòng 12 -P3- D G A, Nhịp giựt

Bài 91-071. Vòng 12 -P4- A D E, nhạc Heavy Metal

Bài 92-071B1. Tổng kết chương 4 -P1- Các lưu ý

Bài 93-071B2. Tổng kết chương 4 -P2- Minh họa + TAB – Rock n Rolling

Bài 94-072. Hammer on, pull-off -P1

Bài 95-073. Hammer on, pull-off -P2

Bài 96-074. Hammer on, pull-off -P3

Bài 97-075. Bend -P1

Bài 98-076. Bend -P2

Bài 99-077. Đảo 2 phách -P1

Bài 100-078. Đảo 2 phách -P2

Bài 101-079. Đảo 2 phách -P3

Bài 102-080. Hợp âm mở Trưởng, thứ -P1- E Em E5

Bài 103-081. Hợp âm mở Trưởng, thứ -P2- A Am

Bài 104-082. Hợp âm mở Trưởng, thứ -P3

Bài 105-083. Hợp âm mở Trưởng, thứ -P4

Bài 106-084. Hợp âm mở Trưởng, thứ -P5- D Dm

Bài 107-085. Hợp âm mở Trưởng, thứ -P6- G C

Bài 108-086. Hợp âm mở Trưởng, thứ -P7

Bài 109-087. Hợp âm rải -P1

Bài 110-088. Hợp âm rải -P2

Bài 111-088B1. Tổng kết chương 5 -P1- Các lưu ý

Bài 112-088B2. Tổng kết chương 5 -P2- Guitar 1 – Minh họa +TAB – On the Swing

Bài 113-088B3. Tổng kết chương 5 -P3- Guitar 2 – Minh họa +TAB – On the Swing

Bài 114-089. Blues scale -P1

Bài 115-090. Blues scale -P2

Bài 116-091. Blues scale -P3

Bài 117-092. Blues scale -P4

Bài 118-093. Blues scale -P5

Bài 119-094. Đảo nhiều phách -P1

Bài 120-095. Đảo nhiều phách -P2

Bài 121-096. Đảo nhiều phách -P3

Bài 122-097. Đảo nhiều phách -P4

Bài 123-098. Các giai điệu nền -P1

Bài 124-099. Các giai điệu nền -P2

Bài 125-100. Các giai điệu nền -P3

Bài 126-101. Các giai điệu nền -P4

Bài 127-101B1. Tổng kết chương 6 -P1- Các lưu ý

Bài 128-101B2. Tổng kết chương 6 -P2- Guitar 1 – Minh họa +TAB – Enter Soul Man

Bài 129-101B3. Tổng kết chương 6 -P3- Guitar 2 – Minh họa +TAB – Enter Soul Man

1 đánh giá cho [Cuminh Rock] KHÓA HỌC ĐỆM GUITAR ĐIỆN CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

5.0 / 5
1
0
0
0
0
Viết Review
Tất cả Được yêu thích Xếp hạng cao nhất Xếp hạng thấp nhất
 1. Thùy Dương

  hay

  Thích (0) Không thích(0)You have already voted this

  Thêm đánh giá

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Từ khóa:
  Học Từ Chuyên Gia
  Logo
  Shopping cart