- 34%

[ĐẶNG THỊ THÚY PHƯỢNG] Chinh phục Tiếng Anh từ con số 0 – ra kết quả nhanh và trọng tâm nhất

Tại sao bạn nên mua khóa học này?

50% không nói được tiếng Anh vì niềm tin hạn chế bởi khả năng của bản thân, không có mục đích, động lực học tiếng Anh rõ ràng

30% tự ti về chất giọng phát âm của chính mình . Giảng viên: ĐẶNG THỊ THÚY PHƯỢNG

590,000

  • Giá 590,000đ
  • Mua ngay
  • ID 28189
  • Giá bán[ĐẶNG THỊ THÚY PHƯỢNG] Chinh phục Tiếng Anh từ con số 0 - ra kết quả nhanh và trọng tâm nhất
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=1846&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , , Tag:

Tại sao bạn nên mua khóa học này?

50% không nói được tiếng Anh vì niềm tin hạn chế bởi khả năng của bản thân, không có mục đích, động lực học tiếng Anh rõ ràng

30% tự ti về chất giọng phát âm của chính mình.

20% lan man, thiếu định hướng kiến thức cốt lõi, trọng tâm và nền tảng căn bản không vững, dẫn đến sợ sai, xấu hổ không dám nói.

Đến với khóa học Chinh phục Tiếng Anh từ con số 0 – ra kết quả nhanh và trọng tâm nhất để phá vỡ giới hạn của bản thân và bắt đầu từ con số 0.

Khóa học giải đáp lý do tại sao những người mất gốc tiếng Anh học hoài nhưng vẫn chưa giao tiếp được hiệu quả. Trong khóa học, giảng viên sẽ chỉ ra những sai lầm trong việc học tập không đúng trọng tâm cốt lõi, các yếu tố kiến thức thừa gây mất thời gian. Bạn có thể phá vỡ niềm tin bị giới hạn về khả năng ngoại ngữ của bản thân: ” Ngoại ngữ sinh ra không phải để dành cho tôi”, “tôi sinh ra không phải để dảnh cho ngoại ngữ”… Bạn cũng sẽ thiết lập và cài đặt niềm tin mới: ” Nói tiếng Anh dễ như nói tiếng Việt”, ” Tôi có thể nói bất cứ ngôn ngữ nào miễn là tôi muốn”…

Khóa học cung cấp giải pháp và các bước chi tiết trong việc chinh phục tiếng Anh giao tiếp một cách hiệu quả, trọng tâm, cốt lõi cho người mất gốc từ con số 0 thông qua việc thực hiện 4 bước cơ bản chỉ trong 3 tháng: 1. Phát âm trọng tâm 2. Từ loại trọng tâm 3. Từ vựng trọng tâm 4. Cấu trúc giao tiếp cơ bản trọng tâm – Thực hành ứng dụng tập trung giao tiếp phản xạ.

Video

 

Nội dung khóa học

Phần 1-GIỚI THIỆU TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Bài 1-Cài đặt niềm tin mới và thiết lập mục tiêu học tiếng Anh

Bài 2-Hướng dẫn phương pháp và cách thức học tập trọng tâm và hiệu quả

Phần 2-PHÁT ÂM CHUẨN TIẾNG ANH ( PRONUNCIATION)

Bài 3-Để bắt đầu học tốt phát âm

Phần 3-TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH ( PARTS OF SPEECH)

Phần 4-CÂU VÀ CHỦ ĐỀ GIAO TIẾP TRONG TIẾNG ANH ( MAKING SENTENCES)

Bài 4-Cặp nguyên âm đơn /ɪ/- /i:/

Bài 5-Thực hành với cặp nguyên âm đơn /ɪ/- /i:/

Bài 6-Cặp nguyên âm đơn /ʊ/- /u:/

Bài 7-Thực hành với cặp nguyên âm đơn /ʊ/- /u:/

Bài 8-Cặp nguyên âm đơn /e/- /æ/

Bài 9-Thực hành với cặp nguyên âm đơn /e/- /æ/

Bài 10-Bộ ba nguyên âm đơn /ɒ/-/ɔː(r)/ -/a: (r)/

Bài 11-Thực hành ôn luyện âm đơn

Bài 12-Bộ ba nguyên âm đơn /ə/- /ɜː(r)/- /ʌ/

Bài 13-Thực hành với bộ nguyên âm đơn /a:r/-/ə/- /ɜː(r)/- /ʌ/

Bài 14-Nguyên âm đôi và cách phát âm /eɪ/ – /ɔɪ/ – /aɪ/

Bài 15-Thực hành nguyên âm đôi /eɪ/ – /ɔɪ/ – /aɪ/

Bài 16-Nguyên âm đôi và cách phát âm /ɪə(r)/-/ʊə(r)-/eə(r)

Bài 17-Nguyên âm đôi và cách phát âm /əʊ/-/aʊ/

Bài 18-Tổng kết nguyên âm

Bài 19-Phụ âm và cách phát âm /p/-/b/ & / f/-/v

Bài 20-Thực hành phụ âm /p/-/b/ và / f/-/v/

Bài 21-Phụ âm và cách phát âm /θ/-/ð/ và /t/-/d/

Bài 22-Thực hành phụ âm /θ/-/ð/ và /t/-/d/

Bài 23-Phụ âm và cách phát âm /ʃ/-/ʒ/ và /s/-/z/

Bài 24-Thực hành phụ âm /ʃ/-/ʒ/ & /s/-/z/

Bài 25-Phụ âm và cách phát âm /tʃ/-/dʒ/ và /k/-/g/

Bài 26-Thực hành phụ âm/tʃ/-/dʒ/ và /k/-/g/

Bài 27-Phụ âm và cách phát âm /n/-/m/-/l/-/ŋ/

Bài 28-Phụ âm và cách phát âm /w/-/r/-/h/-/j/

Bài 29-Thực hành phụ âm

Bài 30-Tổng kết phát âm

Bài 31-Tổng quan các bộ phận cấu thành câu trong tiếng Anh

Bài 32-Danh từ là gì và cách dùng?

Bài 33-Đại từ và tính từ sở hữu là gì?

Bài 34-Động từ là gì và cách dùng?

Bài 35-Trạng từ là gì và cách dùng?

Bài 36-Tính từ là gì và cách dùng?

Bài 37-Các dạng tính từ thường dùng

Bài 38-Thực hành ứng dụng trạng từ và tính từ

Bài 39-Liên từ là gì và cách dùng?

Bài 40-Giới từ là gì và cách dùng?

Bài 41-Thán từ là gì và cách dùng?

Bài 42-Tổng kết từ loại

Bài 43-Từ vựng thông dụng 1

Bài 44-Từ vựng thông dụng 2

Bài 45-Từ vựng thông dụng 3

Bài 46-Từ vựng thông dụng 4

Bài 47-Từ vựng thông dụng 5

Bài 48-Từ vựng thông dụng 6

Bài 49-Từ vựng thông dụng 7

Bài 50-Từ vựng thông dụng 8

Bài 51-Từ vựng thông dụng 9

Bài 52-Từ vựng thông dụng10

Bài 53-Cách tạo thành một câu cơ bản

Bài 54-Mạo từ là gì?

Bài 55-Động từ to be là gì?

Bài 56-Cách dùng V-to be

Bài 57-Thực hành ứng dụng V-tobe

Bài 58-Cái ngược 2: This, that, tính từ + Danh từ

Bài 59-Động từ thường?

Bài 60-Động từ thường khi thêm s/es

Bài 61-Thực hành ứng dụng động từ thường

Bài 62-Động từ khiếm khuyết?

Bài 63-Thực hành tổng hợp các dạng động từ khiếm khuyết

Bài 64-What are you doing?

Bài 65-Thực hành: what are you doing

Bài 66-What did you do?

Bài 67-Thực hành: what did you do

Bài 68-What will you do?

Bài 69-Thực hành tổng kết 3 dạng thì cơ bản trong giao tiếp

Bài 70-Topic: Số đếm & số thứ tự

Bài 71-Topic: Ngày-tháng-năm

Bài 72-Thực hành: Ngày-tháng-năm

Bài 73-Topic: Thời gian 1

Bài 74-Topic: Thời gian 2

Bài 75-Topic: Màu sắc và mùa

Bài 76-Topic: Màu sắc và mùa

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[ĐẶNG THỊ THÚY PHƯỢNG] Chinh phục Tiếng Anh từ con số 0 – ra kết quả nhanh và trọng tâm nhất”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart