- 29%

[Dinh Nguyen Trong Nghia] Phân tích dữ liệu với numpy, pandas và matplotlib

Trong khóa học này, chúng ta sẽ sử dụng các python package để thực hiện các tác vụ phân tích dữ liệu . Giảng viên: Dinh Nguyen Trong Nghia

499,000

  • Giá 499đ
  • Mua ngay
  • ID 28471
  • Giá bán[Dinh Nguyen Trong Nghia] Phân tích dữ liệu với numpy, pandas và matplotlib
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=2127&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Trong khóa học này, chúng ta sẽ sử dụng các python package để thực hiện các tác vụ phân tích dữ liệu. Cụ thể, khóa học bao gồm các phần chính như sau:

  • Căn bản về numpy. NumPy là một thư viện Python là viết tắt của Numerical Python. Đây là thư viện cốt lõi cho scientific computing, nó chứa một đối tượng mảng n chiều mạnh mẽ. Trong phần này chúng ta sẽ học cách sử dụng numpy để tạo ta các mảng mạnh mẽ. Trong đó, chúng ta sẽ bắt đầu với cách sử dụng jupyter notebook. Sau đó, khóa học đề cập đến cách tạp và sử dụng numpy array và numpy matrix.
  • Thao tác và phân tích dữ liệu với pandas.Pandas là một thư viện Python cung cấp các cấu trúc dữ liệu nhanh, mạnh mẽ và linh hoạt. Trong phần này, bạn sẽ được học về cấu trúc dữ liệu DataFrame, cách đọc dữ liệu từ file excel và file csv. Chúng ta cũng cùng nhau thực hiện một số tác vụ phân tích dữ liệu như Làm sạch dữ liệu, Thống kê cơ bản, Hệ số tương quan và hồi quy.
  • Trực quan hóa dữ liệu với matplotlib: Cách vẽ các đồ thị trong python bằng gói matplotlib. Ví dụ như: đồ thị cột, đồ thị đường, đồ thị phân tán, … Ngoài ra, bạn còn được học cách thức thực hiện các chú thích trên đồ thị và điều chỉnh sao cho đồ thị dễ nhìn, dễ quan sát hơn.

Qua khóa học, bạn sẽ có cái nhìn tổng quát về phân tích dữ liệu cũng như nắm vững các công cụ mạnh mẽ được nhiều người sử dụng hiện nay trên thế giới để thực hiện các tác vụ phân tích dữ liệu.

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-MỞ ĐẦU

Bài 1-Giới thiệu khóa học

Phần 2-NUMPY

Bài 2-Tạo numpy array

Bài 3-Các hàm truy xuất numpy array

Phần 3-THAO TÁC DỮ LIỆU VỚI PANDAS

Bài 4-Các hàm chỉnh sửa numpy array

Phần 4-PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PANDAS

Phần 5-TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI MATPLOTLIB

Bài 5-Ví dụ minh họa về numpy array

Bài 6-Tạo numpy matrix

Bài 7-Các hàm truy xuất numpy matrix

Bài 8-Các hàm chỉnh sửa numpy matrix

Bài 9-Ví dụ minh họa về numpy matrix

Bài 10-Pandas DataFrame

Bài 11-Đọc dữ liệu

Bài 12-Tìm hiểu dữ liệu

Bài 13-Chọn dữ liệu

Bài 14-Sắp xếp dữ liệu

Bài 15-Lọc dữ liệu

Bài 16-Nhóm dữ liệu

Bài 17-Làm sạch dữ liệu P.1

Bài 18-Làm sạch dữ liệu P.2

Bài 19-Vẽ đồ thị cơ bản sử dụng Pandas

Bài 20-Kết nối 2 DataFrame

Bài 21-Giới thiệu về thống kê

Bài 22-Trung bình và độ lệch chuẩn

Bài 23-Thống kê cơ bản với Pandas

Bài 24-Hồi quy tuyến tính

Bài 25-Hệ số tương quan

Bài 26-Hồi quy tuyến tính với Pandas

Bài 27-Vẽ đồ thị cột

Bài 28-Thêm chú thích cho đồ thị

Bài 29-Vẽ đồ thị thanh ngang

Bài 30-Vẽ đồ thị tròn

Bài 31-Vẽ đồ thị đường

Bài 32-Vẽ nhiều đường trên cùng đồ thị

Bài 33-Vẽ đồ thị phân tán

Bài 34-Vẽ nhiều đồ thị

Bài 35-Tổng kết khóa học

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Dinh Nguyen Trong Nghia] Phân tích dữ liệu với numpy, pandas và matplotlib”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart