- 63%

[Hannah Pham] Ngữ pháp tiếng anh ứng dụng

Vấn đề của khách hàng

❌ Hầu hết những người học tiếng Anh đã học rất nhiều năm, thậm chí là 12 năm nhưng dường như chúng ta vẫn chẳng thể nói được một câu tiếng Anh cho gãy gọn dù là câu đơn giản nhất . Giảng viên: Hannah Pham

299,000

SKU: https://unica.vn/order/step1?id=1656&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Vấn đề của khách hàng

❌ Hầu hết những người học tiếng Anh đã học rất nhiều năm, thậm chí là 12 năm nhưng dường như chúng ta vẫn chẳng thể nói được một câu tiếng Anh cho gãy gọn dù là câu đơn giản nhất. Nhiều người nói nguyên nhân đó là do phản xạ chưa tốt hay từ mới chưa có. Chính xác!

 ❌ Nhưng trước khi cần những điều đó, bạn cần phải có kiến thức ngữ pháp. Nếu ngữ pháp bạn nói không đúng vì đơn giản bạn cũng có thói quen ghép từ như bao ai khác thì người nước ngoài dù có nghe được từ bạn nói, họ cũng không thể hiểu được ý bạn đang muốn truyền tải là gì.

❌ Nhiều người khi cố nói tiếng Anh nhưng lại không biết những thứ đơn giản nhất như tính từ, danh từ, động từ hay trạng từ,… là gì; trong câu thì sắp xếp chúng như thế nào, cái nào đứng trước, cái nào đứng sau nên cứ thế là ta hay có thói quen dùng đại .

❌ Và cả khi phải làm những bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay tham gia các kỳ thi tiếng Anh như TOEIC hay IELTS ta hay có thói quen đọc từ hay câu nào thuận miệng thì chọn. 

Nếu bạn đang gặp vấn đề này, 

>> Hãy tham khảo khóa học ngoại ngữ online Ngữ pháp tiếng anh ứng dụng được biên soạn bởi giảng viên Hannah Phạm có tại Unica.vn. Khóa học không chỉ giúp bạn tự tin giao tiếp đúng ngữ pháp mà còn giúp bạn tham gia vào các kỳ thi cấp chứng chỉ như TOEIC hay IELTS và còn nhiều điều khác nữa. 

Nội dung khóa học

Giáo trình có 128 bài giảng bao gồm 5 nội dung chính như sau: 

  • Giới thiệu khóa học
  • Bảng đại từ
  • Các loại từ
  • Cách dùng các thì trong tiếng Anh
  • Các loại câu
  • Tổng kết khóa học

Đăng ký ngay khóa học  Ngữ pháp tiếng anh ứng dụng tại Unica.vn để nắm chắc trọn bộ ngữ pháp tiếng anh và ứng dụng vào thực tế.

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Giới thiệu

Bài 1-Giới thiệu

Bài 2-Nhập môn

Phần 2-Bảng đại từ

Bài 3-Tổng quan bảng đại từ

Phần 3-Các loại từ

Phần 4-Cách dùng các thì trong Tiếng Anh

Bài 4-Cách sử dụng đại từ nhân xưng

Phần 5-Các loại câu

Bài 5-Vai trò của tân ngữ và các cách sử dụng

Phần 6-Tổng kết

Bài 6-Tính từ sở hữu và các cách sử dụng

Bài 7-Các cách sử dụng sở hữu cách

Bài 8-Đại từ sở hữu và các cách sử dụng

Bài 9-Cách sử dụng đại từ phản thân

Bài 10-Bài tập tổng kết và phân biệt bảng đại từ

Bài 11-Sơ lược chung về các từ loại

Bài 12-Kiến thức cơ bản về danh từ

Bài 13-Thế nào là danh từ đếm được và danh từ không đếm được?

Bài 14-Cách biến danh từ không đếm được thành danh từ đếm được

Bài 15-Danh từ số nhiều và các dạng thức

Bài 16-Danh từ với những hình thức số nhiều đặc biệt

Bài 17-Làm thế nào để nhận dạng danh từ?

Bài 18-Kiến thức cơ bản về tính từ

Bài 19-Làm thế nào để nhận dạng tính từ?

Bài 20-Những cách dùng đặc biệt của tính từ

Bài 21-Phân biệt cách sử dụng tính từ đuôi _ed và tính từ đuôi _ing

Bài 22-Kiến thức cơ bản về trạng từ

Bài 23-Phân loại trạng từ

Bài 24-Vị trí của các loại trạng từ

Bài 25-Ý nghĩa và cách dùng một số trạng từ đặc biệt Phần 1

Bài 26-Ý nghĩa và cách dùng một số trạng từ đặc biệt Phần 2

Bài 27-Tổng kết và thực hành ứng dụng danh từ, tính từ, trạng từ

Bài 28-Tổng kết và thực hành ứng dụng trạng từ

Bài 29-Cách sử dụng mạo từ không xác định

Bài 30-Kiến thức cơ bản về giới từ

Bài 31-Cách sử dụng giới từ chỉ nơi chốn

Bài 32-Cách sử dụng giới từ chỉ thời gian

Bài 33-Cách sử dụng các giới từ To, For, Of

Bài 34-7 cách sử dụng giới từ By

Bài 35-Những giới từ dễ dùng nhầm lẫn Phần 1

Bài 36-Những giới từ dễ dùng nhầm lẫn phần 2

Bài 37-Những giới từ dễ dùng nhầm lẫn phần 3

Bài 38-Các tính từ đi kèm với giới từ thường sử dụng phổ biến

Bài 39-Các động từ đi kèm với giới từ thường sử dụng phổ biến

Bài 40-Tổng kết và thực hành giới từ

Bài 41-Liên từ là gì? Cách sử dụng liên từ kết hợp

Bài 42-Cách sử dụng các liên từ tương quan

Bài 43-Cách sử dụng các liên từ phụ thuộc

Bài 44-Thực hành liên từ phụ thuộc

Bài 45-Cách sử dụng các đại từ chỉ định

Bài 46-Kiến thức cơ bản về các đại từ bất định

Bài 47-Cách sử dụng các từ bất định: Other, others, another, one, ones

Bài 48-Cách sử dụng các từ chỉ số lượng: Much, Many, Few, A few, Little, A little

Bài 49-Cách sử dụng các từ Every, Each, All, Most

Bài 50-Cách sử dụng các từ So, Too, Either, Neither

Bài 51-Cách sử dụng các từ Some, Any, No, None

Bài 52-Cách sử dụng các từ Together, One another, Each other

Bài 53-Cách đặt câu nghi vấn với các từ để hỏi

Bài 54-Cách sử dụng các loại động từ khuyết thiếu

Bài 55-Động từ là gì? Động từ nguyên thể đơn

Bài 56-Cách sử dụng động từ nguyên thể kép

Bài 57-Các cấu trúc với động từ nguyên thể

Bài 58-Thực hành ứng dụng thành thạo động từ nguyên thể

Bài 59-Danh động từ là gì? Cách sử dụng danh động từ

Bài 60-Thực hành ứng dụng thành thạo danh động từ

Bài 61-Thực hành tổng kết toàn bộ động từ

Bài 62-Thực hành tổng kết cách sử dụng các từ loại

Bài 63-Toàn bộ kiến thức thì hiện tại đơn kèm thực hành ứng dụng

Bài 64-Toàn bộ kiến thức thì hiện tại tiếp diễn kèm thực hành ứng dụng

Bài 65-Phân biệt thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài 66-Toàn bộ kiến thức thì quá khứ đơn kèm thực hành ứng dụng

Bài 67-Toàn bộ kiến thức thì quá khứ tiếp diễn kèm thực hành ứng dụng

Bài 68-Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Bài 69-Toàn bộ kiến thức thì hiện tại hoàn thành kèm thực hành ứng dụng

Bài 70-Phân biệt thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Bài 71-Các động từ bất quy tắc hay sử dụng

Bài 72-Toàn bộ kiến thức thì quá khứ hoàn thành kèm thực hành ứng dụng

Bài 73-Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

Bài 74-Toàn bộ kiến thức thì tương lai đơn kèm thực hành ứng dụng

Bài 75-Phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần

Bài 76-Toàn bộ kiến thức thì tương lai hoàn thành kèm thực hành ứng dụng

Bài 77-Thực hành tổng kết ứng dụng các thì

Bài 78-Cấu trúc câu và 3 loại câu cơ bản

Bài 79-Cách sử dụng câu hỏi đuôi

Bài 80-Các dạng đặc biệt của câu hỏi đuôi

Bài 81-Cách sử dụng câu mệnh lệnh

Bài 82-Cách sử dụng câu cảm thán

Bài 83-Kiến thức câu bị động

Bài 84-Câu bị động thì hiện tại đơn

Bài 85-Câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

Bài 86-Câu bị động thì quá khứ đơn

Bài 87-Câu bị động thì quá khứ tiếp diễn

Bài 88-Câu bị động thì hiện tại hoàn thành

Bài 89-Câu bị động thì quá khứ hoàn thành

Bài 90-Câu bị động thì tương lai đơn và tương lai gần

Bài 91-Câu bị động với các động từ khuyết thiếu

Bài 92-10 dạng câu bị động đặc biệt

Bài 93-Thực hành các dạng câu bị động đặc biệt

Bài 94-Câu so sánh hơn

Bài 95-Thực hành so sánh hơn

Bài 96-Câu so sánh hơn nhất

Bài 97-Câu so sánh ngang bằng và so sánh kém

Bài 98-Câu so sánh kép

Bài 99-Thực hành tổng kết các loại câu so sánh

Bài 100-Câu điều kiện loại 1

Bài 101-Câu điều kiện loại 2

Bài 102-Câu điều kiện loại 3

Bài 103-Câu điều kiện hỗn hợp

Bài 104-Những cách dùng đặc biệt của Will, Should, Would trong câu điều kiện

Bài 105-Những hình thức biến đổi của câu điều kiện

Bài 106-Thực hành tổng kết các câu điều kiện

Bài 107-Các loại câu ước

Bài 108-Kiến thức câu tường thuật Phần 1

Bài 109-Thực hành câu tường thuật Phần 1

Bài 110-Kiến thức câu tường thuật Phần 2

Bài 111-Thực hành câu tường thuật Phần 2

Bài 112-Thực hành tổng kết câu tường thuật

Bài 113-Kiến thức, cách sử dụng câu giả định

Bài 114-Thực hành tổng kết câu giả định

Bài 115-Cách sử dụng các mệnh đề danh ngữ

Bài 116-Thực hành tổng kết mệnh đề danh ngữ

Bài 117-Kiến thức về mệnh đề quan hệ phần 1

Bài 118-Kiến thức về mệnh đề quan hệ phần 2

Bài 119-Thực hành bài tập mệnh đề quan hệ

Bài 120-Cách sử dụng mệnh đề quan hệ giản lược

Bài 121-Thực hành mệnh đề quan hệ giản lược

Bài 122-Thực hành tổng kết mệnh đề quan hệ

Bài 123-Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Phần 1

Bài 124-Thực hành sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Phần 1

Bài 125-Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Phần 2

Bài 126-Thực hành Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Phần 2

Bài 127-Tổng kết thực hành sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Bài 128-Tổng kết

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Hannah Pham] Ngữ pháp tiếng anh ứng dụng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart