Sale!

[Hồ Thị Hải Ngân] Pháp luật kế toán

Kế toán là gì?

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động (Theo Luật kế toán 2015) . Giảng viên: Hồ Thị Hải Ngân

599,000

SKU: https://unica.vn/order/step1?id=681&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Kế toán là gì?

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động (Theo Luật kế toán 2015). Hay hiểu đơn giản hơn kế toán là quá trình xác định, ghi chép, tổng hợp và báo cáo lại các thông tin kinh tế cho những người ra quyết định.

Nhiệm vụ của kế toán viên là cung cấp thông tin cho những người sử dụng khác nhau như các cổ đông, ngân hàng đối tác, các nhân viên quản trị cấp cao để đưa ra các quyết sách kinh tế. Những người này sử dụng thông tin kế toán với các mục đích khác nhau…Nghiên cứu kế toán và vận dụng kế toán vào thực tiễn theo quy định của luật, chuẩn mực, chế độ và hướng dẫn của thông tư là điều quan tâm hàng đầu của các nhà kế toán chuyên nghiệp.

Trong bất cứ cuộc trao đổi – kinh doanh nào cũng cần phải có một hệ thống theo dõi tất cả các giao dịch phát sinh và chuyển đổi của nó, đây chính là bản chất của kế toán. Đó là một trong những lý do kế toán không thể thiếu trong các doanh nghiệp công ty dù lớn nhỏ hay tầm cỡ quốc tế. 

Để giúp cho công tác kế toán được thực hiện một cách nghiêm túc, liên tục, chính xác và đảm bảo hợp pháp minh bạch Pháp luật kế toán ra đời nhằm quy định và đồng bộ hóa cách thể hiện bằng chữ viết, chữ số, quy định về đơn vị tiền tệ, chu kỳ, chế độ kế toán… 

Về khóa học "PHÁP LUẬT KẾ TOÁN"

Khóa học "PHÁP LUẬT KẾ TOÁN" của giảng viên – chuyên gia tư vấn tài chính Hồ Thị Hải Ngân ra đời được bà đúc kết ngắn gọn chi tiết và đầy đủ nhất về công việc của một kế toán chuyên nghiệp, quy trình Kế Toán tại Doanh Nghiệp, từ khi Doanh Nghiệp mới thành lập đến quyết toán THUẾ tại Doanh Nghiệp,… 

Khóa học giúp cho các bạn có nhu cầu tìm hiểu về pháp luật kế toán có được cái nhìn tổng quan và chi tiết nhất về công việc của một kế toán viên chuyên nghiệp, những nguyên tắc cơ bản trong nghề, quy trình và định hướng công việc trong tương lai cho doanh nghiệp.

Nhanh chóng đăng ký khóa học PHÁP LUẬT KẾ TOÁN và nhận những ưu đãi mới nhất của khóa học!

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Bài 1-Giới thiệu khóa học

Bài 2-Khái quát về Pháp Luật Kế Toán

Phần 2-SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Bài 3-Sổ tổng hợp, sổ chi tiết

Phần 3-NGÂN HÀNG

Phần 4-QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM

Bài 4-Mở và ghi sổ kế toán

Phần 5-QUYẾT TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP

Bài 5-Bảng Hệ thống tài khoản kế toán

Bài 6-Kiểm tra đối chiếu giữa sổ sách kế toán, tờ khai

Bài 7-In và lưu trữ Sổ sách kế toán

Bài 8-Báo cáo tài chính

Bài 9-Công văn giải trình gửi Cục/Chi cục thuế xin Gộp Báo cáo tài chính

Bài 10-Giới thiệu tổng quan về mối liên hệ giữa Doanh nghiệp và ngân hàng

Bài 11-Các điều kiện ràng buộc của ngân hàng với Doanh Nghiệp

Bài 12-Quy định, phân loại các chứng từ trong ngân hàng

Bài 13-Lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của Cơ quan thuế là gì? Và cưỡng chế tài khoản Doanh Nghiệp

Bài 14-Hướng dẫn mở tài khoản, hóa đơn, mã số thuế bị đóng của Doanh Nghiệp

Bài 15-Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân

Bài 16-Hạch toán thuế Thu nhập Doanh Nghiệp tạm tính

Bài 17-Phân tích Báo cáo tài chính

Bài 18-Kiểm soát hồ sơ, tài liệu là tính bắt buộc để hạn chế chi phí bị xuất toán

Bài 19-Thủ tục ghi nhận Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ vào chi phí được trừ

Bài 20-Kế toán hàng tồn kho và những lỗi cần tránh

Bài 21-Xử lý hàng tồn kho kém phẩm chất theo đúng quy định

Bài 22-Lập kế hoạch Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Bài 23-Các công tác chuẩn bị khi Quyết toán Thuế

Bài 24-Quy trình thanh tra và kiểm tra thuế tại Doanh Nghiệp

Bài 25-Cách điều chỉnh khi có sai sót, nhầm lẫn và đã có quyết định của cơ quan thuế

Bài 26-Biên bản họp của Đội kiểm tra Thuế

Bài 27-Cách ghi nội dung Nộp thuế của Doanh Nghiệp

Bài 28-Công văn xin gia hạn thời gian Thanh tra và Kiểm tra thuế

Bài 29-Công việc của 1 người làm kế toán là làm những gì?

Bài 30-Tổng kết khóa học

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Hồ Thị Hải Ngân] Pháp luật kế toán”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart