- 30%

[Hoàng Văn Công] Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thực chiến với LeetCode

Hiện nay ngành Công nghệ thông tin nói chung và ngành Lập trình viên nói riêng ở nước ta ngày càng phát triển!
Chính vì vậy mà quy trình tuyển chọn của một số công ty cũng ngày càng cao . Giảng viên: Hoàng Văn Công

699,000

 • Giá 699,000đ
 • Mua ngay
 • ID 28437
 • Giá bán[Hoàng Văn Công] Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thực chiến với LeetCode
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=2087&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Hiện nay ngành Công nghệ thông tin nói chung và ngành Lập trình viên nói riêng ở nước ta ngày càng phát triển!
Chính vì vậy mà quy trình tuyển chọn của một số công ty cũng ngày càng cao.
Những công ty lớn như: Viettel, VinGroup, Samsung,… tất cả các vòng phỏng vấn của họ đều có vòng thi test kỹ thuật đầu vào, và cụ thể là những bài thi dạng lập trình thi đấu, liên quan đến cấu trúc dữ liệu giải thuật là chính.

Tại nước ngoài hầu hết những kiểu thi như thế này đều rất là phổ biến và hầu như công ty nào cũng áp dụng.
Nhưng gần đây cách test này mới được áp dụng một cách chuyên nghiệp tại Việt Nam.
Có những công ty cung cấp cho ứng viên một bài test online tại một nền tảng thứ 3 (như HackerRank, LeetCode) và yêu cầu họ hoàn thành bài test trong 2-3 tiếng.

Chính vì những lý do trên mà khoá học "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thực chiến với Java và LeetCode" được ra đời.

Khoá học sẽ giúp các bạn ôn lại toàn bộ kiến thức về các cấu trúc dữ liệu và giải thuật đã học, ví dụ:

Cấu trúc dữ liệu:

 • Array,
 • String,
 • Stack (Ngăn xếp),
 • Queue (Hàng đợi),
 • Linked List (Danh sách liên kết),
 • Tree (Cây), Binary Tree (Cây Nhị phân),
 • Graph (Đồ thị),…

Thuật toán:

 • Sorting (Sắp xếp),
 • Searching (Tìm kiếm),
 • Recursion (Đệ quy),
 • Depth First Search (Tìm kiếm theo chiều sâu),
 • Breadth First Search (Tìm kiếm theo chiều rộng),…

Tất cả các kiến thức đó sẽ được tổng hợp và ôn tập lại một cách bài bản.
Sau đó chúng ta sẽ đi giải quyết hàng chục bài LeetCode để cải thiện kỹ năng lập trình của bạn.
Như vậy bạn vừa được ôn tập lại kiến thức lý thuyết lại vừa được thực hành và luyện tập lại những gì mình vừa được học!

LeetCode cùng với HackerRank đang trở thành 2 nền tảng giúp lập trình viên học thuật toán và cấu trúc dữ liệu tốt nhất hiện nay.
Tất cả bài học đều được thiết kế theo module Learn trên LeetCode nên nội dung kiến thức sẽ rất sát với thực tế.
LeetCode còn cung cấp cho ta những đánh giá về thời gian cũng như không gian bộ nhớ.
Từ đó ta có thể tối ưu code của mình hơn.
Với hàng trăm bộ test, chắc chắn ta không còn lăn về bài code của mình chỉ bằng cách đọc code một cách thuần tuý nữa.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Giới thiệu

Bài 1-Hướng dẫn xem video trên Unica

Bài 2-Giới thiệu khoá học

Phần 2-Array and String | Mảng và Chuỗi

Bài 3-Nội dung của khoá học

Phần 3-Sorting (1) | Các thuật toán sắp xếp (Phần 1)

Phần 4-Recursion | Đệ quy

Bài 4-Cách học của khoá học [QUAN TRỌNG]

Phần 5-Binary Search | Tìm kiếm nhị phân

Bài 5-Tham gia group giải bài tập [QUAN TRỌNG]

Phần 6-Sorting (2) | Các thuật toán sắp xếp (phần 2)

Bài 6-Hướng dẫn chạy và debug với Visual Studio Code

Bài 7-Hướng dẫn chạy và debug với IntelliJ

Phần 7-Độ phức tạp của thuật toán

Bài 8-Cách làm bài và nộp bài trên LeetCode

Phần 8-Linked List | Danh sách liên kết

Bài 9-Tham gia group Discord

Phần 9-Stack and Queue | Ngăn xếp và Hàng đợi

Phần 10-Hash Table | Set and Map

Bài 10-Tặng thêm khóa học MIỄN PHÍ

Phần 11-Tree | Cây

Bài 11-Duyệt mảng

Phần 12-Graph | Đồ thị

Bài 12-Thêm/Chèn phần tử vào mảng

Phần 13-Heap | Đống

Bài 13-Xoá phần tử trong mảng

Bài 14-Kỹ thuật 2 con trỏ: Xoá phần tử trong mảng

Phần 14-Các CTDL và giải thuật NÂNG CAO

Bài 15-Kỹ thuật 2 con trỏ: Thêm phần tử vào mảng

Bài 16-List và Array List trong Java

Bài 17-Làm việc với mảng 2 chiều

Bài 18-Giới thiệu về String, Character và char

Bài 19-Thực hành với String và Character

Bài 20-Làm quen với StringBuilder

Bài 21-Giới thiệu

Bài 22-Bubble Sort | Sắp xếp nỏi bọt

Bài 23-Insertion Sort | Sắp xếp chèn

Bài 24-Selection Sort | Sắp xếp chọn

Bài 25-Bài toán tìm số lớn thứ 3

Bài 26-Giới thiệu về đệ quy | Định nghĩa đệ quy

Bài 27-Đặc điểm của đệ quy

Bài 28-Thực hành 1: Tính giai thừa (phần 1)

Bài 29-Thực hành 1: Tính giai thừa (phần 2)

Bài 30-Thực hành 2: Tính số Fibonacy (phần 1)

Bài 31-Thực hành 2: Tính số Fibonacy (phần 2)

Bài 32-Một số bài toán khác

Bài 33-Phân loại đệ quy (phần 1)

Bài 34-Phân loại đệ quy (phần 2)

Bài 35-Ưu điểm và nhược điểm của đệ quy

Bài 36-Tối ưu hoá đệ quy

Bài 37-Khử đệ quy

Bài 38-Nên sử dụng đệ quy khi nào?

Bài 39-Giới thiệu về Binary Search

Bài 40-Cài đặt Binary Search bằng vòng lặp

Bài 41-Cài đặt Binary Search bằng đệ quy

Bài 42-Đánh giá thuật toán

Bài 43-Merge Sort: Ý tưởng

Bài 44-Merge Sort: Cài đặt

Bài 45-Merge Sort: Testing

Bài 46-Quick Sort: Ý tưởng

Bài 47-Quick Sort: Cài đặt

Bài 48-Sử dụng thư viện sắp xếp trong Java

Bài 49-Giới thiệu về Space Complexity

Bài 50-Giới thiệu về Time Complexity

Bài 51-Big O notation

Bài 52-Các độ phức tạp cơ bản

Bài 53-Thực hành 1: Giải thuật tìm kiếm tuần tự

Bài 54-Thực hành 2: Giải thuật Sắp xếp nổi bọt

Bài 55-Thực hành 3: Giải thuật Fibonaci

Bài 56-Thực hành 4: Giải thuật tìm kiếm nhị phân

Bài 57-Thực hành 5: Thuật toán Merge Sort

Bài 58-Thực hành 6: Thuật toán Quick Sort

Bài 59-Giới thiệu Linked List

Bài 60-Cài đặt Linked List

Bài 61-Thêm phần tử vào đầu

Bài 62-Thêm phần tử vào cuối

Bài 63-Thêm phần tử vào giữa

Bài 64-Xoá phần tử ở đầu

Bài 65-Xoá phần tử ở cuối

Bài 66-Xoá phần tử ở giữa

Bài 67-Bài toán đảo ngược một Linked List (Sử dụng vòng lặp)

Bài 68-Bài toán đảo ngược một Linked List (Sử dụng đệ quy)

Bài 69-Giới thiệu Stack & Queue

Bài 70-Các thao tác cơ bản với Stack & Queue

Bài 71-Tạo interface cho Stack và Queue

Bài 72-Cài đặt Stack với Mảng

Bài 73-Cài đặt Queue với Mảng

Bài 74-Cài đặt Stack với Linked List

Bài 75-Cài đặt Queue với Linked List

Bài 76-Stack trong Java

Bài 77-Queue trong Java

Bài 78-Giới thiệu về Hash Table

Bài 79-Design a Hash Function

Bài 80-Collision và cách xử lý

Bài 81-Ứng dụng của Hash Table

Bài 82-Design a Hash Set

Bài 83-Implement a HashSet (phần 1)

Bài 84-Implement a HashSet (phần 2)

Bài 85-Design a Hash Map

Bài 86-Implement a HashMap (phần 1)

Bài 87-Implement a HashMap (phần 2)

Bài 88-HashSet in Java

Bài 89-HashMap in Java

Bài 90-Giới thiệu về Tree, Binary Tree, Binary Search Tree

Bài 91-Xây dựng cây BST

Bài 92-Thêm một node vào cây BST (Vòng lặp)

Bài 93-Thêm một node vào cây BST (Đệ quy)

Bài 94-Xoá một node khỏi cây BST

Bài 95-Tìm kiếm trên cây BST

Bài 96-Duyệt cây theo 3 thứ tự (Lý thuyết)

Bài 97-Duyệt cây theo 3 thứ tự (Implement)

Bài 98-Bài toán tính chiều cao cây

Bài 99-Bài toán tính tổng trên cây

Bài 100-Giới thiệu về Đồ thị

Bài 101-Giới thiệu về DFS – Tìm kiếm theo chiều sâu

Bài 102-Cài đặt DFS với Stack

Bài 103-Cài đặt DFS với đệ quy

Bài 104-Cài đặt BFS với Queue

Bài 105-Ứng dụng DFS: Tính số miền liên thông

Bài 106-Thuật toán Dijkstra (Tìm đường đi ngắn nhất): Lý thuyết

Bài 107-Thuật toán Dijkstra (Tìm đường đi ngắn nhất): Cài đặt

Bài 108-Giới thiệu về Heap

Bài 109-Biểu diễn Heap

Bài 110-Các thao tác với Heap

Bài 111-Khởi tạo Heap

Bài 112-Thêm phần tử vào Heap

Bài 113-Xóa phần tử ở Root

Bài 114-Xóa phần tử ở vị trí bất kỳ

Bài 115-Test trên HackerRank

Bài 116-Heap trong Java

Bài 117-Cách sử dụng và bài tập

Bài 118-Bit Manipulation – Các thao tác xử lý với Bit

Bài 119-Backtracking – Thuật toán quay lui

Bài 120-Dynamic Programming – Quy Hoạch Động

Bài 121-Trie / Prefix Tree – Cây tiền tố

Phần 15-External Sort

Bài 122-Tổng kết

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Hoàng Văn Công] Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thực chiến với LeetCode”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart