- 35%

[Lê Thanh Lâm] Nhận thức ISO 9001 – Dành cho người mới bắt đầu

Khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 vào hệ thống trong công ty đã có rất nhiều người gặp các vấn đề sau:

 • Không hiểu bản chất ISO 9001, dẫn đến áp dụng máy móc, copy sao chép . Giảng viên: Lê Thanh Lâm

1,899,000

 • Giá
 • Mua ngay
 • ID 28469
 • Giá bán[Lê Thanh Lâm] Nhận thức ISO 9001 - Dành cho người mới bắt đầu
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=2125&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 vào hệ thống trong công ty đã có rất nhiều người gặp các vấn đề sau:

 • Không hiểu bản chất ISO 9001, dẫn đến áp dụng máy móc, copy sao chép.
 • Tìm hiểu không kỹ lưỡng hoặc nhận thức thiếu về ISO 9001 nên triển khai sai, không đúng yêu cầu.
 • XÂY DỰNG được hệ thống cơ bản nhưng không biết cách DUY TRÌ, ĐÁNH GIÁ, CẢI TIẾN
 • Khi đăng ký chứng nhận từ bên thứ 3 thì không biết phải chuẩn bị gì cho buổi Đánh giá (Audit)

Và nếu như bạn đã từng gặp phải hoặc muốn tránh mắc phải những vấn đề như vậy. Thì khóa học này đã được tạo ra cho bạn.

Trong khóa học này mình sẽ chia sẻ về:

 • GIẢI THÍCH, phân tích toàn bộ 315 yêu cầu được viết trong tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015.
 • Cung cấp GIẢI PHÁP để triển khai, áp dụng tất cả yêu cầu ISO 9001 vào trong công ty & tổ chức 1 cách phù hợp và đầy đủ nhất
 • HƯỚNG DẪN bạn về các bằng chứng, thông tin dạng văn bản cần thiết cho từng điều khoản để chuẩn bị Đánh giá (Audit) từ bên thứ 3 thuận lợi nhất.

Nội dung khóa học này gồm 4 phần

Phần 1:  Giới thiệu về Hệ thống quản lý chất lượng & Tiêu chuẩn ISO 9001

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bản chất và tác dụng của hệ thống quản lý chất lượng, Lịch sử của ISO 9001 và các chú ý khi sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001.

Phần 2: 3 Phương pháp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Để triển khai và thực hiện 1 công việc nào đó, chúng ta cần có công cụ phù hợp. Và ở phần này, mình sẽ chia sẻ về 3 phương pháp quan trọng mà ISO khuyến nghị sử dụng khi bạn muốn triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001. Đó chính là: Tiếp cận theo quá trình, Chu trình cải tiến liên tục PDCA, Suy nghĩ dựa trên rủi ro

Phần 3 (Phần chính):  10 điều khoản và 315 yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001

Nội dụng chiếm phần lớn của khóa đào tạo này chính là phần thứ 3. Ở đây, Lala sẽ dùng kiến thức và kinh nghiệm trong 5 năm “vật lộn” với tiêu chuẩn ISO 9001 để chia sẻ về 315 yêu cầu quan trọng trong tiêu chuẩn. Bằng sự giải thích rõ ràng, phân tích chi tiết, tỉ mỉ và các ví dụ minh họa dễ hiểu, bạn sẽ nhận thức được đúng yêu cầu mà tiêu chuẩn muốn tổ chức phải làm. Và bạn sẽ biết cách chuẩn bị các bằng chứng tương ứng với các điều khoản, yêu cầu đó. Vì các bài giảng có mối quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung ý nghĩa và cũng là nền tảng của hệ thống quản lý chất lượng. Nên đừng bỏ lỡ bài giảng nào!

Phần 4 (Tặng thêm): 7 Nguyên tắc quản lý chất lượng của ISO.

Mình xin tặng bạn thêm các kiến thức vô cùng bổ ích liên quan đến 7 Nguyên tắc “vàng” khi triển khai, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Đây là 7 nguyên tắc được các chuyên gia ISO phát triển và yêu cầu cho tất cả các tổ chức cần phải thực hiện theo, nếu muốn áp dụng ISO 9001 thành công.

7 Nguyên tắc đó là : Hướng vào khách hàng, Sự lãnh đạo, Sự tham gia của mọi người, Tiếp cận theo quá trình, Cải tiến, Quyết định dựa trên bằng chứng và Quản lý mối quan hệ.

Để học được khóa học này, không phải chỉ là bạn đăng ký mua khóa học là xong,

Mà bạn cần phải chuẩn bị  “thể lực” để “loading”(tải được) hết khối lượng kiến thức vô cùng nhiều trong khóa học này.

Cảm ơn bạn đã quan tâm và tham dự khóa học.

Chúc bạn thành công trên hành trình nâng cao và phát triển bản thân trong lĩnh vực Quản lý hệ thống chất lượng.

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Giới thiệu về Hệ thống quản lý chất lượng & Tiêu chuẩn ISO 9001

Bài 1-Khóa học này dành cho bạn

Bài 2-Hệ thống quản lý chất lượng là gì?

Phần 2-3 Phương pháp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Phần 3-Khái quát về tiêu chuẩn ISO 9001

Bài 3-Tại sao công ty nào cũng chọn ISO 9001

Bài 4-Khái quát về bộ tiêu chuẩn ISO 9000

Phần 4-Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức

Bài 5-Sơ lược tiểu sử ISO 9001

Phần 5-Điều khoản 5: Sự lãnh đạo

Phần 6-Điều khoản 6: Hoạch định

Bài 6-Cách dùng tiêu chuẩn ISO 9001

Phần 7-Điều khoản 7: Hỗ trợ

Bài 7-Giới thiệu 3 phương pháp xây dựng, áp dụng QMS

Bài 8-Tiếp cận theo quá trình (Process Apprach)

Phần 8-Điều khoản 8: Vận hành

Phần 9-Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện

Bài 9-Chu trình cải tiến liên tục PDCA

Phần 10-Điều khoản 10: Cải tiến

Bài 10-Suy nghĩ dựa trên rủi ro (Risk-based Thinking)

Bài 11-10 Điều khoản chính của tiêu chuẩn

Phần 11-7 Nguyên tắc quản lý chất lượng (Tặng thêm)

Bài 12-6 Lưu ý trước khi đọc tiêu chuẩn ISO 9001

Bài 13-Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 9001 theo PDCA

Bài 14-Cấu trúc bài giảng trong khóa học

Bài 15-Tóm lược điều khoản 4

Bài 16-Thuật ngữ quan trọng cho điều khoản 4

Bài 17-Điều khoản 4.1 Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức

Bài 18-Điều khoản 4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

Bài 19-Điều khoản 4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng

Bài 20-Điều khoản 4.4 HTQLCL và các quá trình của hệ thống

Bài 21-Tóm lược điều khoản 5

Bài 22-Thuật ngữ quan trọng cho điều khoản 5

Bài 23-Điều khoản 5.1 Sự lãnh đạo và cam kết (5.1.1 Khái quát)

Bài 24-Điều khoản 5.1.2 Hướng vào khách hàng

Bài 25-Điều khoản 5.2 Chính sách Chất lượng

Bài 26-Điều khoản 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

Bài 27-Tóm lược điều khoản 6

Bài 28-Thuật ngữ quan trọng cho điều khoản 6

Bài 29-Điều khoản 6.1 Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội

Bài 30-Điều khoản 6.2 Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được mục tiêu

Bài 31-Điều khoản 6.3 Hoạch định thay đổi

Bài 32-Tóm lược điều khoản 7

Bài 33-Thuật ngữ quan trong cho điều khoản 7

Bài 34-Điều khoản 7.1 Nguồn lực (7.1.1 Khái quát)

Bài 35-Điều khoản 7.1.2 Con người

Bài 36-Điều khoản 7.1.3 Cơ sở hạ tầng

Bài 37-Điều khoản 7.1.4 Môi trường cho việc thực hiện các quá trình

Bài 38-Điều khoản 7.1.5 Nguồn lực theo dõi và đo lường (7.1.5.1 Khái quát)

Bài 39-Điều khoản 7.1.5.2 Khả năng truy suất nguồn gốc

Bài 40-Điều khoản 7.1.6 Tri thức của tổ chức

Bài 41-Điều khoản 7.2 Năng lực

Bài 42-Điều khoản 7.3 Nhận thức

Bài 43-Điều khoản 7.4 Trao đổi thông tin

Bài 44-Điều khoản 7.5 Thông tin dạng văn bản (7.5.1 Khái quát)

Bài 45-Điều khoản 7.5.2 Tạo lập và cập nhật

Bài 46-Điều khoản 7.5.3 Kiểm soát thông tin dạng văn bản

Bài 47-Tóm lược điều khoản 8

Bài 48-Thuật ngữ quan trọng cho điều khoản 8

Bài 49-Điều khoản 8.1 Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện

Bài 50-Điều khoản 8.2 Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ

Bài 51-Điều khoản 8.2.1 Trao đổi thông tin với khách hàng

Bài 52-Điều khoản 8.2.2 Xác định các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ

Bài 53-Điều khoản 8.2.3 Xem xét yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ

Bài 54-Điều khoản 8.2.4 Thay đổi yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ

Bài 55-Làm rõ (Tổng kết) điều khoản 8.2

Bài 56-Điều khoản 8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm, dịch vụ (Khái quát)

Bài 57-Điều khoản 8.3.2 Hoạch định thiết kế và phát triển

Bài 58-Điều khoản 8.3.3 Đầu vào của thiết kế và phát triển

Bài 59-Điều khoản 8.3.4 Kiểm soát thiết kế và phát triển

Bài 60-Điều khoản 8.3.5 Đầu ra của thiết kế và phát triển

Bài 61-Điều khoản 8.3.6 Thay đổi thiết kế và phát triển

Bài 62-Làm rõ (Tổng kết) điều khoản 8.3

Bài 63-Điều khoản 8.4 Kiểm soát quá trình, SP&DV do bên ngoài cung cấp

Bài 64-Điều khoản 8.4.1 Khái quát

Bài 65-Điều khoản 8.4.2 Loại hình và mức độ kiểm soát

Bài 66-Điều khoản 8.4.3 Thông tin cho nhà cung cấp bên ngoài

Bài 67-Làm rõ (Tổng kết) điều khoản 8.4

Bài 68-Điều khoản 8.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ

Bài 69-Điều khoản 8.5.1. Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ

Bài 70-Điều khoản 8.5.2 Nhận biết và truy xuất nguồn gốc

Bài 71-Điều khoản 8.5.3 Tài sản của khách hàng hoặc nhà cung cấp bên ngoài

Bài 72-Điều khoản 8.5.4 Bảo toàn

Bài 73-Điều khoản 8.5.5 Hoạt động sau giao hàng

Bài 74-Điều khoản 8.5.6 Kiểm soát thay đổi

Bài 75-Điều khoản 8.6. Chuyển giao (Thông qua) sản phẩm và dịch vụ

Bài 76-Điều khoản 8.7 Kiểm soát đầu ra không phù hợp

Bài 77-Tóm lược điều khoản 9

Bài 78-Thuật ngữ quan trọng cho điều khoản 9

Bài 79-Điều khoản 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá (Khái quát)

Bài 80-Điều khoản 9.1.2 Sự thỏa mãn của khách hàng

Bài 81-Điều khoản 9.1.3 Phân tích và đánh giá

Bài 82-Điều khoản 9.2. Đánh giá nội bộ (9.2.1 Khái quát)

Bài 83-Điều khoản 9.2. Đánh giá nội bộ (9.2.2 Hoạch định)

Bài 84-Điều khoản 9.3 Xem xét của lãnh đạo (9.3.1 Khái quát)

Bài 85-Điều khoản 9.3.2 Đầu vào xem xét của lãnh đạo

Bài 86-Điều khoản 9.3.3 Đầu ra xem xét của lãnh đạo

Bài 87-Làm rõ (Tổng kết) điều khoản 9.3.3

Bài 88-Tóm lược điều khoản 10 & Định nghĩa quan trọng

Bài 89-Điều khoản 10.1 Khái quát

Bài 90-Điều khoản 10.2 (P1) Sự không phù hợp

Bài 91-Điều khoản 10.2 (P2) Hành động khắc phục

Bài 92-Điều khoản 10.3 Cải tiến liên tục

Bài 93-Giới thiệu 7 nguyên tắc

Bài 94-Nguyên tắc số 1: Hướng vào khách hàng

Bài 95-Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo

Bài 96-Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người

Bài 97-Nguyên tắc 4: Tiếp cận theo quá trình

Bài 98-Nguyên tắc 5: Cải tiến

Bài 99-Nguyên tắc 6: Quyết định dựa trên bằng chứng

Bài 100-Nguyên tắc 7: Quản lý mối quan hệ

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Lê Thanh Lâm] Nhận thức ISO 9001 – Dành cho người mới bắt đầu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart