- 11%

[Nguyễn Biên Cương] Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH giống như một cuốn phim quay lại toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp . Giảng viên: Nguyễn Biên Cương

799,000

  • Giá 799,000đ
  • Mua ngay
  • ID 26483
  • Giá bán[Nguyễn Biên Cương] Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=783&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH giống như một cuốn phim quay lại toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Và các bạn là kế toán, chính là người quay lại cuốn phim đó. Cuốn phim đó, có đẹp hay không, được mọi người đón nhận hay không, đó chính là do bạn. Và bạn như là một người nghệ sỹ tài ba.

❌ Để lập được BÁO CÁO TÀI CHÍNH ==> KHÔNG KHÓ

❌ Để kiểm tra được BÁO CÁO TÀI CHÍNH ==> KHÔNG KHÓ

❌ Để phân tích được BÁO CÁO TÀI CHÍNH ==> KHÔNG DỄ

❎ CÓ BAO GIỜ BẠN TỰ ĐẶT RA CÂU HỎI:

– Báo cáo tài chính của bạn lập đã ĐÚNG hay chưa?

– Kiểm tra các CHỈ TIÊU nào, phân tích ra làm sao để chắc chắn là báo cáo tài chính đó đã đúng?

– Báo cáo tài chính có HỢP LÝ không, giữa Tài sản, Nguồn vốn, Doanh thu, Chi phí, Dòng tiền? 

– Khi chuyển Báo cáo tài chính cho các cơ quan chức năng, CHỈ SỐ TÀI CHÍNH nào mới là chỉ số mà họ quan tâm nhiều nhất?

– Chỉ số nào là rủi ro nhiều nhất, và đâu là GIẢI PHÁP tốt nhất cho bạn? 

Thấu hiểu được những khó khăn đó của dân kế toán, Unica đã kết hợp với giảng viên Nguyễn Biên Cương cho ra mắt khóa học trực tuyến: "TRỌN BỘ KỸ THUẬT LẬP, KIỂM TRA và PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH", giúp học viên có thể lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính tốt sau khi hoàn thành khóa học.

Nội dung khóa học gồm 39 bài giảng được chia thành 7 phần học cụ thể. Mỗi một học phần là một chủ đề nhỏ như tổng quan kiến thức về khóa học, kỹ thuật lập báo cáo tài chính, kiểm tra bảng cân đối tài khoản, kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh… Đặc biệt nội dung các bài giảng không chỉ có kiến thức lý thuyết mà còn có phần nội dung thực hành hoặc ví dụ thực tế khi làm nghiệp vụ kế toán, bám sát thực tế từng tình huống và loại hình doanh nghiệp cụ thể, từ đó giúp học viên có thể theo dõi được tiến trình học tập, vừa nắm được kiến thức vừa có thể nhanh chóng làm quen với các tình huống thực tế thông qua các phần thực hành. 

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn hoàn toàn có thể biết cách LẬP, KIỂM TRA và PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, nhận diện ra được những RỦI RO thông qua các CHỈ SỐ TÀI CHÍNH, và tìm ra được GIẢI PHÁP cho Doanh nghiệp mình. 

Những lợi ích Đặc Biệt khi tham gia Học Online chỉ có tại Unica:

✔️ Mua 1 lần sở hữu TRỌN ĐỜI khoá học.

✔️ Học ONLINE mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị (điện thoại, laptop,pc).

✔️ TƯ VẤN hỗ trợ 24/7 từ chuyên gia.

✔️ Được HOÀN TIỀN trong vòng 7 ngày nếu không hài lòng về khóa học.
 

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Giới thiệu khóa học

Bài 1-Giới thiệu khóa học

Bài 2-Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học

Phần 2-Kỹ thuật lập báo cáo tài chính

Bài 3-Kỹ thuật lập bảng cân đối tài khoản

Phần 3-Kỹ thuật kiểm tra BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Bài 4-Kỹ thuật lập bảng cân đối kế toán

Phần 4-Kỹ thuật kiểm tra BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Phần 5-Kỹ thuật kiểm tra BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Bài 5-Kỹ thuật lập bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Bài 6-Kỹ thuật lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phần 6-Kỹ thuật kiểm tra BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Bài 7-Kỹ thuật lập thuyết minh Báo cáo tài chính

Phần 7-Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính

Bài 8-Kiểm tra tổng quan bảng cân đối tài khoản

Bài 9-Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 111 KHÔNG KHỚP với bảng kiểm kê quỹ tiền mặt

Bài 10-Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 112 KHÔNG KHỚP với sao kê (sổ phụ) của ngân hàng

Bài 11-Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 131, 331 KHÔNG KHỚP với tổng hợp công nợ phải thu, phải trả, và không khớp với BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ với khách hàng, Nhà cung cấp

Bài 12-Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 133, 3331 KHÔNG KHỚP với tờ khai thuế GTGT

Bài 13-Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 152, 153, 155, 156, 157 KHÔNG KHỚP với Giá trị tồn cuối kỳ trên bảng Tổng hợp Nhập xuất tồn tương ứng với từng kho

Bài 14-Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 242 KHÔNG KHỚP với Giá trị còn lại trên bảng Phân bổ Công cụ dụng cụ

Bài 15-Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 214 KHÔNG KHỚP với Hao mòn lũy kế trên Bảng trích khấu hao TSCĐ

Bài 16-Kiểm tra Số phát sinh bên có TK 3334 KHÔNG KHỚP với Tổng số thuế phải nộp trên QTT TNDN

Bài 17-Kiểm tra Số phát sinh bên có TK 3335 KHÔNG KHỚP với số thuế TNCN đã khấu trừ trên tờ khai QTT TNCN

Bài 18-Kiểm tra số dư Cuối kỳ các tài khoản bảo hiểm KHÔNG KHỚP thông báo kết quả đóng bảo hiểm

Bài 19-Kiểm tra Số phát sinh tài khoản 511 KHÔNG KHỚP với tổng doanh thu của HHDV bán ra trên tờ khai thuế GTGT

Bài 20-Kiểm tra tổng quan BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Bài 21-Kiểm tra Chỉ tiêu 110 không khớp chỉ tiêu 70 trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp

Bài 22-Kiểm tra chỉ tiêu 421b không khớp chỉ tiêu 60 trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Bài 23-Kiểm tra mã số 60 không khớp chỉ tiêu mã số 421b trên bảng cân đối kế toán

Bài 24-Kiểm tra mã số 51 không khớp mã số 50 nhân với thuế suất thuế TNDN

Bài 25-Kiểm tra tổng quan BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Bài 26-Kiểm tra chỉ tiêu 70 không khớp chỉ tiêu 110 trên bảng cân đối kế toán

Bài 27-Kiểm tra chênh lệch chỉ tiêu 03 với tổng thu nhập chịu thuế trên tờ khai quyết toán thuế TNCN

Bài 28-Khái niệm phân tích Báo cáo tài chính

Bài 29-Mục đích, ý nghĩa phân tích Báo cáo tài chính

Bài 30-Quy trình phân tích Báo cáo tài chính

Bài 31-Phân tích chỉ tiêu Tiền và các khoản tương đương tiền

Bài 32-Phân tích chỉ tiêu phải thu khách hàng

Bài 33-Phân tích chỉ tiêu hàng tồn kho

Bài 34-Phân tích chỉ tiêu TS ngắn hạn khác

Bài 35-Phân tích chỉ tiêu Tài sản cố định

Bài 36-Phân tích chỉ tiêu Nợ ngắn hạn

Bài 37-Phân tích chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu

Bài 38-Phân tích khả năng sinh lời: Kiểm soát Doanh thu và chi phí

Bài 39-Tổng kết khóa học

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Nguyễn Biên Cương] Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart