- 17%

[nguyễn đức viêt] Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

Điểm khác biệt của khóa học "Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC" này so với các khóa học online khác cùng chủ đề lập trình PHP là gì vậy?

Khác người trình bày bạn ạ . Giảng viên: nguyễn đức viêt

579,000

  • Giá 579,000đ
  • Mua ngay
  • ID 26220
  • Giá bán[nguyễn đức viêt] Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=541&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Điểm khác biệt của khóa học "Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC" này so với các khóa học online khác cùng chủ đề lập trình PHP là gì vậy?

Khác người trình bày bạn ạ. Mình nghĩ cũng ảnh hưởng một phần đó, mỗi người một cách trình bày và tiếp cận khác nhau, sẽ hợp với từng người khác nhau, hi vọng bạn và mình "tương thích". Hơn nữa mình tự tin ở phần là rất chi tiết, mình nghĩ là không ai nói chi tiết như thế bạn ạ, để đảm bảo là bạn hiểu tận ngóc ngách và bản chất của vấn đề. Einestern đã nói là nếu bạn không thể giải thích cho một đứa trẻ hiểu thì bạn cũng chẳng hiểu rõ vấn đề. Bạn thử học ngôn ngữ lập trình nhé!

Tham khảo qua nội dung khóa học của mình

    Phần 1: Cài đặt công cụ lập trình

    Phần 2: Cài đặt môi trường và kiến trúc MVC

    Phần 3: Ứng dụng MVC đầu tiên

    Phần 4: Học Mysql tạo cơ sở dữ liệu và kết nối

    Phần 5: Hoàn thiện dự án đầu tiên với MVC và Mysql

    Phần 6: Giới thiệu về dữ liệu kiểu mảng

    Phần 7: Bài toán kinh điển – Lập trình thêm + sửa + xóa dữ liệu với PHP-Mysql

    Phần 8: Học PHP Mysql qua bài số 2 – quản lý nhân sự

    Phần 9: Thiết kế dữ liệu và thiết kế frontend bằng bootstrap 4

    Phần 10: Lập trình chức năng thêm dữ liệu

    Phần 11: Lập trình chức năng sửa và xóa dữ liệu

    Phần 12: Viết jquery cho Frontend load dữ liệu mà ko cần load lại trang

    Phần 13: Kiểu dữ liệu hiện đại – JSON

    Phần 14: Hiểu bản chất của json thông qua làm một web hoàn chỉnh

    Phần 15: Đưa Json vào lập trình backend

    Phần 16: Chức năng thêm mởi slide ảnh dùng Json

    Phần 17: Hoàn thiện Backend cho phần slide

    Phần 18: Hoàn thiện Frontend cho phần slide

    Phần 19: Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao

Mình tin rằng với nội dung khóa học lập trình web online chi tiết như vậy sau khi kết thúc khóa học bạn hoàn toàn có thể nhanh chóng trở thành một lập trình viên Backend bằng PHP, MySQL cho website, tự tin với khả năng của mình ứng tuyển vào các vị trí Dev backend tại các công ty, hoặc học cao hơn lên lập trình Fullstack ngay tại nhà.

Hãy để mình đồng hành cùng các bạn trong khóa học "Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC" cùng Nguyễn Đức Việt này nhé. Ngoài ra còn rất nhiều những khoá học công nghệ thông tin online khác trên Unica đang chờ bạn khám phá. Let's go!

Quà tặng khi mua khóa học tại Unica.vn: Tặng Miễn Phí HOSTING TỐC ĐỘ CAO tại INET.VN trong 30 ngày

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Cài đặt công cụ lập trình

Bài 1-Giới thiệu khóa học lập trình php mysql theo kiến trúc MVC

Bài 2-Cài đặt code editor

Phần 2-Cài đặt môi trường và kiến trúc MVC

Phần 3-Ứng dụng MVC đầu tiên

Bài 3-Cài đặt plugin MVC cho code editor

Bài 4-Cài đặt server ảo và chạy file php đầu tiên

Phần 4-Học Mysql tạo cơ sở dữ liệu và kết nối

Phần 5-Hoàn thiện dự án đầu tiên với MVC và Mysql

Bài 5-Cài đặt kiến trúc MVC

Bài 6-Lý thuyết về kiến trúc MVC

Phần 6-Giới thiệu về dữ liệu kiểu mảng

Bài 7-Tạo và chạy ứng dụng mvc đầu tiên

Phần 7-Bài toán kinh điển – Lập trình thêm + sửa + xóa dữ liệu với PHP-Mysql

Phần 8-Học PHP Mysql qua bài số 2 – quản lý nhân sự

Bài 8-Cách truyền dữ liệu từ controller vào trong view thế nào

Phần 9-Thiết kế dữ liệu và thiết kế frontend bằng bootstrap 4

Bài 9-Lý thuyết về Mysql

Phần 10-Lập trình chức năng thêm dữ liệu

Bài 10-Tạo bảng dữ liệu trong mysql thế nào

Bài 11-Các bước lập trình trong kiến trúc MVC để thêm dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu

Phần 11-Lập trình chức năng sửa và xóa dữ liệu

Phần 12-Viết jquery cho Frontend load dữ liệu mà ko cần load lại trang

Bài 12-Cài đặt kiến trúc MVC, tạo view, và chạy thử

Phần 13-Kiểu dữ liệu hiện đại – JSON

Bài 13-Các bước cài đặt thư viện trong mô hình MVC

Bài 14-Controller nhận dữ liệu từ view thế nào

Phần 14-Hiểu bản chất của json thông qua làm một web hoàn chỉnh

Bài 15-Xử lý tầng dữ liệu

Phần 15-Đưa Json vào lập trình backend

Bài 16-Tóm tắt kiến thức

Phần 16-Chức năng thêm mởi slide ảnh dùng Json

Bài 17-Lý thuyết về mảng

Phần 17-Hoàn thiện Backend cho phần slide

Bài 18-Kĩ thuật tạo và duyệt mảng

Phần 18-Hoàn thiện Frontend cho phần slide

Phần 19-Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao

Bài 19-Khởi tạo controller showData

Bài 20-Phương thức truyền dữ liệu từ Model sang View

Bài 21-Duyệt mảng trong View sau khi nhận dữ liệu

Bài 22-Xóa dữ liệu trong mysql

Bài 23-Sử dụng hàm require

Bài 24-Viết hàm sửa dữ liệu theo MVC

Bài 25-Nhận dữ liệu từ controller thế nào

Bài 26-Hoàn thiện phần thêm sửa dữ liệu

Bài 27-Giới thiệu project số 2 – lập trình backend cho website quản lý nhân sự

Bài 28-Phân tích cơ sở dữ liệu

Bài 29-Tạo dữ liệu mới và cài đặt môi trường lập trình

Bài 30-Thiết kế nhanh phần frontend

Bài 31-Chuyển phần frontend vào view

Bài 32-Tạo View thêm dữ liệu

Bài 33-Dùng controller lấy dữ liệu từ view

Bài 34-Xử lý phần chức năng upload file ảnh trong php

Bài 35-Hoàn thiện phần chức năng thêm nhân sự cho backend

Bài 36-Chuyển dữ liệu vào view trong cùng một controller

Bài 37-Hoàn thiện và sửa lỗi tiếng việt trên mysql

Bài 38-Chuẩn bị view và controller xử lý phần sửa nội dung nhân viên

Bài 39-Giải thích về phương thức trao đổi dữ liệu thông qua URL

Bài 40-ĐIều hướng và lấy dữ liệu từ mysql

Bài 41-Nhận dữ liệu trong view

Bài 42-Viết hàm controller xử lý việc sửa ảnh và upload ảnh

Bài 43-Hoàn thiện tính năng sửa dữ liệu nhân sự

Bài 44-Xóa dữ liệu bằng id

Bài 45-Giới thiệu jquery ajax

Bài 46-Sử dụng jquery trao đổi dữ liệu mà không cần load lại trang web

Bài 47-Sử dụng jquery thao tác với dữ liệu đồng thời thao tác với giao diện

Bài 48-Sử dụng jquery xử lý upload mà không cần tải lại trang

Bài 49-Hoàn thiện backend cho web quản lý nhân sự

Bài 50-Giới thiệu kiểu dữ liệu json sử dụng trong lập trình hiện đại

Bài 51-Cài đặt project và môi trường code

Bài 52-Cài đặt đường dẫn ngắn cho project và một số snippet thường dùng

Bài 53-Hiểu bản chất của json thông qua ví dụ

Bài 54-Đưa dữ liệu json vào mysql

Bài 55-Cách duyệt dữ liệu cho các phần tử trong mảng json

Bài 56-Xóa phần tử trong chuỗi json thế nào

Bài 57-Hoàn thiện chức năng xóa với kiểu json

Bài 58-Thao tác thêm dữ liệu json thế nào

Bài 59-Hoàn thiện chức năng xóa một phần tử trong json

Bài 60-Sửa tất cả dữ liệu trong một form thế nào

Bài 61-Các thao tác xử lý xử dữ liệu json

Bài 62-Giới thiệu project sử dụng json cho lập trình backend

Bài 63-Phân tích dữ liệu theo hướng json

Bài 64-Setup project

Bài 65-Tạo view thêm mới dữ liệu

Bài 66-Thêm dữ liệu bằng model và controller

Bài 67-Sửa lỗi và hoàn thiện tính năng thêm mới slide

Bài 68-Các bước, các hàm cần viết để xử lý phần edit hàng loạt

Bài 69-Hoàn thiện Form sửa cho tất cả slide

Bài 70-Truyền mảng dữ liệu sửa vào controller

Bài 71-Xử lý logic cho phần upload hàng loạt

Bài 72-Hoàn thiện backend cho phần slide

Bài 73-Setup phần dữ liệu và phần frontend

Bài 74-Hoàn thiện kết nối frontend và backend

Bài 75-Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[nguyễn đức viêt] Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart