- 50%

[Phạm Văn Học] Khóa học Thực Hành Làm Kế Toán Trên Excel Từ A-Z Và định Hướng để Thành Công

Trở thành kế toán chuyên nghiệp thật dễ, 84 bài giảng 11 giờ 35 phút, mua 1 lần học trọn đời, Giảng viên:Phạm Văn Học, Chủ đề: Công nghệ thông tin,

399,000

 • [Phạm Văn Học] Khóa học Thực Hành Làm Kế Toán Trên Excel Từ A-Z Và định Hướng để Thành Công = 399,000đ
 • Hotline 24/7 0908134772
 • Mua ngay
 • ID 127
 • Giá bán[Phạm Văn Học] Khóa học Thực Hành Làm Kế Toán Trên Excel Từ A-Z Và định Hướng để Thành Công = 399,000đ

Bạn sẽ học được gì?

 • Giúp bạn có đủ kiến thức, kỹ năng để làm kế toán tổng hợp cho các doanh nghiệp
 • Tự xây dựng file kế toán bằng excel phù hợp với từng doanh nghiệp
 • Có file kế toán excel hoàn chỉnh để sử dụng luôn
 • Bạn sẽ tìm thấy hướng đi phù hợp giúp bạn phát triển nhanh chóng ngay cả khi bạn chưa có nhiều kinh nghiệm

Đối tượng đào tạo

 • Nam, nữ
 • Kế toán viên, kế toán nội bộ tại các doanh nghiệp .
 • Sinh viên

Giới thiệu khóa học

Khóa học “THỰC HÀNH LÀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL TỪ A-Z VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ THÀNH CÔNG” của giảng viên Phạm Văn Học sẽ giúp bạn sẽ giúp bạn nắm được các kiến thức căn bản về kế toán và các ứng dụng kế toán trên máy tính.
Bạn sẽ biết cách tổ chức hạch toán trên excel theo hình thức Chứng từ ghi sổ và Nhật ký chung,sử dụng thành thạo công thức excel để kết chuyển cuối kỳ, lên báo cáo tài chính, sổ sách
Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và nhiều bài học liên quan khác
Và đặc biệt, bạn sẽ được chia sẽ chiến lược để bạn nhanh chóng trở thành kế toán thuế, kế toán tổng hợp – Bạn sẽ học được phương pháp đặt mục tiêu và lập kế hoạch trên một trang giấy…
Đăng ký ngay khóa học “THỰC HÀNH LÀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL TỪ A-Z VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ THÀNH CÔNG” tại Unica.vn

Nội dung khóa học

Phần 1: Chứng từ ghi sổ

Bài 1: Tôi đã học kế toán thực hành như thế nào
Bài 2: Hướng dẫn cách thức thực hành
Bài 3: Hướng dẫn xây dựng Hệ thống tài khoản
Bài 4: Cách thức tổ chức hạch toán trên excel
Bài 5: Bí quyết giúp Bảng cân đối luôn cân bằng

Phần 2: Những bút toán cần lưu ý

Bài 6: 4 nguyên tắc cân đối khi hạch toán cần nhớ
Bài 7: Cơ sở hạch toán tài khoản 214; 242; 3383; 3384; 3386
Bài 8: Bảng lương và cách hạch toán tiền lươn
Bài 9: Hạch toán kết chuyển tài khoản 4212 sang 4211
Bài 10: Đánh giá chênh lệch tỷ giá tài khoản tiền gửi có gốc ngoại tệ
Bài 11: Hạch toán tài khoản 8211

Phần 3: Kết chuyển cuối kỳ

Bài 12: Hướng dẫn sử dụng hàm sumif làm công thức kết chuyển
Bài 13: Tổng hợp công cụ dụng cụ sang chi phí trả trước phần 1
Bài 14: Tổng hợp công cụ dụng cụ sang chi phí trả trước phần 2
Bài 15: Kết chuyển thuế môn bài vào chi phí quản lý
Bài 16: Kết chuyển thuế GTGT đầu vào với đầu ra
Bài 17: Chênh lệch tỷ giá tiền gửi có gốc ngoại tệ
Bài 18: Thực hành kết chuyển lãi, lỗ tỷ giá
Bài 19: Thực hành tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phần 1
Bài 20: Thực hành tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phần 2
Bài 21: Kết chuyển chi phí tiền lương vào chi phí sản xuất
Bài 22: Tổng hợp chi chí sản xuất kinh doanh dở dang
Bài 23: Xác định giá vốn
Bài 24: Kết chuyển doanh thu sang Xác định kết quả kinh doanh
Bài 25: Kết chuyển chi phí sang xác định kết quả kinh doanh
Bài 26: Xác định kết quả kinh doanh lãi, lỗ phần 1
Bài 27: Xác định kết quả kinh doanh lãi, lỗ phần 2

Phần 4: Lên sổ Nhật ký chung

Bài 28: Tổng quan về sổ Nhật ký chung
Bài 29: Các bước cần chuẩn bị để lên sổ Nhật ký chung
Bài 30: Hướng dẫn sử dụng hàm OFFSET
Bài 31: Lập công thức cho tiêu thức SỐ TIỀN NỢ
Bài 32: Lập công thức cho tiêu thức SỐ TIỀN CÓ
Bài 33: Lập công thức cho cột phụ: Mã xử lý
Bài 34: Lập công thức cho tiêu thức Số hiệu tài khoản
Bài 35: Lập công thức cho tiêu thức Đã ghi sổ cái
Bài 36: Lập công thức cho tiêu thức Diễn giải
Bài 37: Lập công thức cho tiêu thức ngày chứng từ, số hiệu chứng từ. Hoàn thiện Nhật ký chung

Phần 5: Lập và kiểm tra Báo cáo tài chính

Bài 38: Lên Bảng cân đối tài khoản – Phần 1
Bài 39: Lên Bảng cân đối tài khoản – phần 2
Bài 40: Lên Bảng cân đối kế toán – phần Tài Sản – Phần 1
Bài 41: Lên Bảng cân đối kế toán – phần Tài Sản – Phần 2
Bài 42: Lên Bảng cân đối kế toán – phần Nguồn vốn – Phần 1
Bài 43: Lên Bảng cân đối kế toán – phần Nguồn vốn – Phần 2
Bài 44: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán nâng cao – Phần 1
Bài 45: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán nâng cao – Phần 2
Bài 46: Lên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Phần 1
Bài 47: Lên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Phần 2
Bài 48: Kiểm tra lại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Bài 49: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 1
Bài 50: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 2
Bài 51: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 3
Bài 52: Thuyết minh báo cáo tài chính phần 1
Bài 53: Thuyết minh báo cáo tài chính phần 2

Phần 6: Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài 54: Phụ lục chuyển lỗ và các phụ lục khác phần 1
Bài 55: Phụ lục chuyển lỗ và các phụ lục khác phần 2
Bài 56: Lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phần 1
Bài 57: Lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phần 2

Phần 7: Làm Sổ cái và sổ chi tiết

Bài 58: Tổng quan về sổ cái và các bước chuẩn bị
Bài 59: Lập công thức cho tiêu thức Số tiền
Bài 60: Lập công thức cho tiêu thức Tài khoản đối ứng
Bài 61: Lập công thức cho tiêu thức Diễn giải, ngày chứng từ, số chứng từ, ngày tháng ghi sổ
Bài 62: Hoàn thiện sổ cái từ tháng 1 đến tháng 12
Bài 63: Hoàn thiện sổ cái năm
Bài 64: Thực hành làm sổ chi tiết tài khoản

Phần 8: Quy trình Kê khai và nộp thuế qua internet

Bài 65: Kê khai thuế qua website của Tổng Cục thuế
Bài 66: Tải và cài đặt phần mềm kê khai thuế
Bài 67: Quy trình kê khai qua HTKK và nộp qua website của Cục thuế
Bài 68: Hướng dẫn Lập giấy nộp tiền và nộp thuế qua website của Cục thuế

Phần 9: Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Bài 69: Xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
Bài 70: Xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cần tạm nộp trong kỳ

Phần 10: Chiến lược phát triển dành cho kế toán chưa có kinh nghiệm

Bài 71: Hai bộ sách gối đầu giường của dân kế toán
Bài 72: Kênh học kê khai thuế không tốn phí
Bài 73: Những kênh giúp nâng cao, mở rộng kiến thức hiệu quả
Bài 74: Chiến lược trở thành kế toán thuế cho người đang làm kế toán nội bộ
Bài 75: Chiến lược quay lại chinh phục doanh nghiệp lớn
Bài 76: Chiến lược phát triển 10 năm cho kế toán mới ra trường

Phần 11: Một số thủ thủ thuật excel liên quan

Bài 77: Set vùng in
Bài 78: Hai cách ẩn ô có giá trị bằng Zero
Bài 79: Đánh số trang tự động

Phần 12: Cách lưu hóa đơn

Bài 80: Lưu hóa đơn, chứng từ đối với công ty lớn
Bài 81: Lưu hóa đơn, chứng từ đối với công ty vừa và nhỏ

Phần 13: Quỳ trình kế toán

Bài 82: Quỳ trình kế toán cơ bản
Bài 83: Những việc quan trọng cần làm trong kỳ và cuối kỳ

Phần 14: Phần cuối

Bài 84: Chia sẽ của giảng viên

Giảng viên

Phạm Văn Học
Giảng viên Phạm Văn Học – Chuyên gia kế toán trên Excel
Ông bắt đầu làm kế toán từ 2007 với vị trí kế toán tài sản, kế toán tiền lường, sau đó là kế toán tổng hợp, kế toán trưởng các công ty may mặc, bệnh viện, trường học; làm kế toán dịch vụ cho các công ty vừa và nhỏ.
Được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê được gọi là Thạch Bích, của tỉnh Quảng Ngãi. Từ một người không biết gi về Excel, ông đã tự học và vận dụng Excel thành công vào công việc của mình. Đó là nguồn cảm hứng giúp ông tổ chức thành công nhiều chương trình hướng dẫn làm kế toán trên excel miễn phí và cả có phí từ năm 2016.
Từ đó, Ông đã giúp hàng trăm người trở thành chuyên gia về kế toán thành công hơn.
Ngoài ra, chương trình kế toán trên Excel theo thông tư 133 của ông đã được ra mắt năm 2017 và nhận được sự đánh giá cao về chuyên môn và cả tính ứng dụng của các đồng nghiệp.
Năm 2017, Chương trình THAY ĐỔI TƯ DUY – THÀNH CÔNG VỚI NGHỀ KẾ TOÁN của Ông được tổ chức thành công và thường xuyên nhằm truyền cảm hứng, động lực cho các bạn kế toán trẻ. Chương trình này đã nhận được sự phản hồi rất tích cực từ các bạn đã tham gia chương trình.

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Phạm Văn Học] Khóa học Thực Hành Làm Kế Toán Trên Excel Từ A-Z Và định Hướng để Thành Công”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart