- 50%

[Phạm Văn Học] Thực hành làm kế toán trên Excel từ A-Z và định hướng để thành công

Bạn không thể bỏ lỡ khóa học "THỰC HÀNH LÀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL TỪ A-Z VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ THÀNH CÔNG" của giảng viên Phạm Văn Học!

Bởi khóa học sẽ giúp bạn:

– Nắm được các kiến thức căn bản về nghiệp vụ kế toán, các ứng dụng kế toán trên máy tính, công việc và học tin học văn phòng cơ bản 

– Trở thành một kế toán viên chỉ trong thời gian cực ngắn đi từ căn bản nhất đến chuyên nghiệp nhất

– Tiết kiệm tới 3 năm kinh nghiệm thực tế: Giảng viên Phạm Văn Học là người có kinh nghiệm nghiệp vụ kế toán hơn 10 ở các cơ quan doanh nghiệp lớn . Giảng viên: Phạm Văn Học

399,000

  • Giá 399,000đ
  • Mua ngay
  • ID 127
  • Giá bán[Phạm Văn Học] Thực hành làm kế toán trên Excel từ A-Z và định hướng để thành công

Bạn không thể bỏ lỡ khóa học "THỰC HÀNH LÀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL TỪ A-Z VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ THÀNH CÔNG" của giảng viên Phạm Văn Học!

Bởi khóa học sẽ giúp bạn:

– Nắm được các kiến thức căn bản về nghiệp vụ kế toán, các ứng dụng kế toán trên máy tính, công việc và học tin học văn phòng cơ bản 

– Trở thành một kế toán viên chỉ trong thời gian cực ngắn đi từ căn bản nhất đến chuyên nghiệp nhất

– Tiết kiệm tới 3 năm kinh nghiệm thực tế: Giảng viên Phạm Văn Học là người có kinh nghiệm nghiệp vụ kế toán hơn 10 ở các cơ quan doanh nghiệp lớn. Thầy là một tấm gương và nguồn động lực lớn cho bất cứ ai muốn bước đến bậc thầy kế toán từ con số 0. 

Do đó khóa học này không chỉ là tổng hợp kiến thức về kế toán mà còn là nơi chia sẻ những kinh nghiệm trải nghiệm thực tế cực hay của thầy trong nghề, học viên hoàn toàn có thể ứng dụng ngay vào công việc khi theo học khóa học này.

– Biết cách tổ chức hạch toán trên Excel theo hình thức tương đương với các phần học nhỏ trong khóa học: Chứng từ ghi sổ và Nhật ký chung, kết chuyển cuối k (tổng hợp chi phí, báo cáo xác định kết quả kinh doanh… lập và kiểm tra báo cáo tài chính, làm sổ cái – sổ chi tiết cho doanh nghiệp…

– Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và nhiều bài học liên quan khác đúng quy trình và chính xác.

Và đặc biệt, bạn sẽ được chia sẻ về chiến lược phát triển dành riêng cho kế toán viên chưa có kinh  nghiệm để bạn nhanh chóng trở thành một kế toán viên biết cách kế toán thuế, kế toán tổng hợp cho nhiều loại hình doanh nghiệp công ty – Bạn sẽ học được phương pháp đặt mục tiêu và lập kế hoạch trên một trang giấy…

Tất cả đều có trong khóa học "THỰC HÀNH LÀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL TỪ A-Z VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ THÀNH CÔNG" của giảng viên Phạm Văn Học. Đăng ký ngay khóa học tại Unica để nhanh chóng nhận được những ưu đãi riêng nhé!

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Chứng từ ghi sổ

Bài 1-Tôi đã học kế toán thực hành như thế nào

Bài 2-Hướng dẫn cách thức thực hành

Phần 2-Những bút toán cần lưu ý

Bài 3-Hướng dẫn xây dựng Hệ thống tài khoản

Phần 3-Kết chuyển cuối kỳ

Phần 4- Lên sổ Nhật ký chung

Bài 4-Cách thức tổ chức hạch toán trên excel

Phần 5-Lập và kiểm tra Báo cáo tài chính

Bài 5-Bí quyết giúp Bảng cân đối luôn cân bằng

Phần 6-Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài 6-4 nguyên tắc cân đối khi hạch toán cần nhớ

Bài 7-Cơ sở hạch toán tài khoản 214; 242; 3383; 3384; 3386

Phần 7-Làm Sổ cái và sổ chi tiết

Bài 8-Bảng lương và cách hạch toán tiền lương

Phần 8-Quy trình Kê khai và nộp thuế qua internet

Phần 9-Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Bài 9-Hạch toán kết chuyển tài khoản 4212 sang 4211

Bài 10-Đánh giá chênh lệch tỷ giá tài khoản tiền gửi có gốc ngoại tệ

Phần 10-Chiến lược phát triển dành cho kế toán chưa có kinh nghiệm

Phần 11- Một số thủ thủ thuật excel liên quan

Bài 11-Hạch toán tài khoản 8211

Phần 12-Cách lưu hóa đơn

Bài 12-Hướng dẫn sử dụng hàm sumif làm công thức kết chuyển

Phần 13-Quỳ trình kế toán

Bài 13-Tổng hợp công cụ dụng cụ sang chi phí trả trước phần 1

Bài 14-Tổng hợp công cụ dụng cụ sang chi phí trả trước phần 2

Phần 14-Phần cuối

Bài 15-Kết chuyển thuế môn bài vào chi phí quản lý

Bài 16-Kết chuyển thuế GTGT đầu vào với đầu ra

Bài 17-Chênh lệch tỷ giá tiền gửi có gốc ngoại tệ

Bài 18-Thực hành kết chuyển lãi, lỗ tỷ giá

Bài 19-Thực hành tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phần 1

Bài 20-Thực hành tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phần 2

Bài 21-Kết chuyển chi phí tiền lương vào chi phí sản xuất

Bài 22-Tổng hợp chi chí sản xuất kinh doanh dở dang

Bài 23-Xác định giá vốn

Bài 24-Kết chuyển doanh thu sang Xác định kết quả kinh doanh

Bài 25-Kết chuyển chi phí sang xác định kết quả kinh doanh

Bài 26-Xác định kết quả kinh doanh lãi, lỗ phần 1

Bài 27-Xác định kết quả kinh doanh lãi, lỗ phần 2

Bài 28-Tổng quan về sổ Nhật ký chung

Bài 29-Các bước cần chuẩn bị để lên sổ Nhật ký chung

Bài 30-Hướng dẫn sử dụng hàm OFFSET

Bài 31-Lập công thức cho tiêu thức SỐ TIỀN NỢ

Bài 32-Lập công thức cho tiêu thức SỐ TIỀN CÓ

Bài 33-Lập công thức cho cột phụ: Mã xử lý

Bài 34-Lập công thức cho tiêu thức Số hiệu tài khoản

Bài 35-Lập công thức cho tiêu thức Đã ghi sổ cái

Bài 36-Lập công thức cho tiêu thức Diễn giải

Bài 37-Lập công thức cho tiêu thức ngày chứng từ, số hiệu chứng từ. Hoàn thiện Nhật ký chung

Bài 38-Lên Bảng cân đối tài khoản – Phần 1

Bài 39-Lên Bảng cân đối tài khoản – phần 2

Bài 40-Lên Bảng cân đối kế toán – phần Tài Sản – Phần 1

Bài 41-Lên Bảng cân đối kế toán – phần Tài Sản – Phần 2

Bài 42-Lên Bảng cân đối kế toán – phần Nguồn vốn – Phần 1

Bài 43-Lên Bảng cân đối kế toán – phần Nguồn vốn – Phần 2

Bài 44-Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán nâng cao – Phần 1

Bài 45-Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán nâng cao – Phần 2

Bài 46-Lên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Phần 1

Bài 47-Lên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Phần 2

Bài 48-Kiểm tra lại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bài 49-Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 1

Bài 50-Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 2

Bài 51-Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 3

Bài 52-Thuyết minh báo cáo tài chính phần 1

Bài 53-Thuyết minh báo cáo tài chính phần 2

Bài 54-Phụ lục chuyển lỗ và các phụ lục khác phần 1

Bài 55-Phụ lục chuyển lỗ và các phụ lục khác phần 2

Bài 56-Lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phần 1

Bài 57-Lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phần 2

Bài 58-Tổng quan về sổ cái và các bước chuẩn bị

Bài 59-Lập công thức cho tiêu thức Số tiền

Bài 60-Lập công thức cho tiêu thức Tài khoản đối ứng

Bài 61-Lập công thức cho tiêu thức Diễn giải, ngày chứng từ, số chứng từ, ngày tháng ghi sổ

Bài 62-Hoàn thiện sổ cái từ tháng 1 đến tháng 12

Bài 63-Hoàn thiện sổ cái năm

Bài 64-Thực hành làm sổ chi tiết tài khoản

Bài 65-Kê khai thuế qua website của Tổng Cục thuế

Bài 66-Tải và cài đặt phần mềm kê khai thuế

Bài 67-Quy trình kê khai qua HTKK và nộp qua website của Cục thuế

Bài 68-Hướng dẫn Lập giấy nộp tiền và nộp thuế qua website của Cục thuế

Bài 69-Xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Bài 70-Xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cần tạm nộp trong kỳ

Bài 71-Hai bộ sách gối đầu giường của dân kế toán

Bài 72-Kênh học kê khai thuế không tốn phí

Bài 73-Những kênh giúp nâng cao, mở rộng kiến thức hiệu quả

Bài 74-Chiến lược trở thành kế toán thuế cho người đang làm kế toán nội bộ

Bài 75-Chiến lược quay lại chinh phục doanh nghiệp lớn

Bài 76-Chiến lược phát triển 10 năm cho kế toán mới ra trường

Bài 77-Set vùng in

Bài 78-Hai cách ẩn ô có giá trị bằng Zero

Bài 79-Đánh số trang tự động

Bài 80-Lưu hóa đơn, chứng từ đối với công ty lớn

Bài 81-Lưu hóa đơn, chứng từ đối với công ty vừa và nhỏ

Bài 82-Quỳ trình kế toán cơ bản

Bài 83-Những việc quan trọng cần làm trong kỳ và cuối kỳ

Bài 84-Chia sẽ của giảng viên

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Phạm Văn Học] Thực hành làm kế toán trên Excel từ A-Z và định hướng để thành công”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart