- 38%

[Trần Duy Thanh] Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật – Tập 2

– Khóa học cung cấp kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

– Khoá học cung cấp kiến thức nền cơ bản trong việc học công nghệ thông tin

– Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học

– Sau khi hoàn thành khóa học của giảng viên Trần Duy Thanh, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C# . Giảng viên: Trần Duy Thanh

499,000

 • Giá 499,000đ
 • Mua ngay
 • ID 27944
 • Giá bán[Trần Duy Thanh] Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật - Tập 2
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=1669&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

– Khóa học cung cấp kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

– Khoá học cung cấp kiến thức nền cơ bản trong việc học công nghệ thông tin

– Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học

– Sau khi hoàn thành khóa học của giảng viên Trần Duy Thanh, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#…

– Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++

– Hàm và đệ qui

– Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân

– Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort…

– Danh sách liên kết: Đơn, đôi

– Stack và Queue

– Tree: Cây nhị phân tìm kiếm

– Cơ bản về đánh giá giải thuật

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Danh sách liên kết đôi- quản lý bằng pHead

Bài 1-Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đôi

Bài 2-Cách tạo Node cho danh sách liên kết đôi

Phần 2-Danh sách liên kết đôi- quản lý bằng pHead và pTail

Phần 3-Ngăn xếp (Stack)- triển khai bằng Mảng

Bài 3-Duyệt danh sách liên kết đôi

Bài 4-Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đôi

Phần 4-Ngăn xếp (Stack)- triển khai bằng Danh sách liên kết

Phần 5-Hàng đợi (Queue) – triển khai bằng Mảng

Bài 5-Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đôi

Phần 6-Hàng đợi (Queue) – triển khai bằng Danh Sách Liên Kết

Bài 6-Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đôi

Phần 7-Cây nhị phân

Bài 7-Xóa Node khỏi danh sách liên kết đôi

Bài 8-Tìm kiếm trên danh sách liên kết đôi

Phần 8-Sơ lược về đánh giá và tối ưu giải thuật

Bài 9-Sắp xếp trên danh sách liên kết đôi

Phần 9-Tổng kết khóa học

Bài 10-Hủy danh sách

Bài 11-Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở – Biểu diễn Big Integer

Bài 12-Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc – Product

Bài 13-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 14-Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đôi

Bài 15-Duyệt danh sách liên kết đôi

Bài 16-Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đôi

Bài 17-Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đôi

Bài 18-Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đôi

Bài 19-Xóa Node khỏi danh sách liên kết đôi

Bài 20-Tìm kiếm trên danh sách liên kết đôi

Bài 21-Sắp xếp trên danh sách liên kết đôi

Bài 22-Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở – phép toán trên Big Integer

Bài 23-Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc – Product

Bài 24-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 25-Khái niệm và cách thức hoạt động của ngăn xếp

Bài 26-Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Ngăn xếp

Bài 27-Hàm Push

Bài 28-Hàm Pop

Bài 29-Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở

Bài 30-Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc – ngăn xếp Device dạng mảng

Bài 31-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 32-Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Ngăn xếp

Bài 33-Hàm Push

Bài 34-Hàm Pop

Bài 35-Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở

Bài 36-Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc – ngăn xếp Device dạng liên kết

Bài 37-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 38-Khái niệm và cách thức hoạt động của Hàng đợi

Bài 39-Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Hàng đợi

Bài 40-Hàm Enqueue

Bài 41-Hàm Dequeue

Bài 42-Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở

Bài 43-Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc – hàng đợi Customer dạng mảng

Bài 44-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 45-Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Hàng đợi

Bài 46-Hàm Enqueue

Bài 47-Hàm Dequeue

Bài 48-Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở

Bài 49-Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc – hàng đợi Customer dạng liên kết

Bài 50-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 51-Các khái niệm về cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm

Bài 52-Một số tính chất của cây nhị phân

Bài 53-Giới thiệu các Kỹ thuật duyệt cây

Bài 54-Kỹ thuật duyệt cây – Preorder(NLR)

Bài 55-Kỹ thuật duyệt cây – InOrder(LNR)

Bài 56-Kỹ thuật duyệt cây – PostOrder(LRN)

Bài 57-Một số cách biểu diễn cấu trúc dữ liệu cho cây nhị phân tìm kiếm

Bài 58-Triển khai cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm

Bài 59-Triển khai hàm thêm Node vào cây

Bài 60-Triển khai hàm duyệt cây nhị phân

Bài 61-Triển khai đếm Node/Node lá trên cây

Bài 62-Triển khai đo chiều cao của cây

Bài 63-Triển khai tìm kiếm

Bài 64-Triển khai hàm xóa Node khỏi cây

Bài 65-Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở

Bài 66-Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc – cây nhị phân quản lý sản phẩm

Bài 67-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 68-Khái niệm về đánh giá giải thuật

Bài 69-Một số ví dụ về đánh giá giải thuật

Bài 70-Một số ví dụ về tối ưu vòng lặp

Bài 71-Khử đệ qui

Bài 72-Bài tập rèn luyện – khử đệ quy

Bài 73-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 74-Bài tập tổng hợp

1 đánh giá cho [Trần Duy Thanh] Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật – Tập 2

5.0 / 5
1
0
0
0
0
Viết Review
Tất cả Được yêu thích Xếp hạng cao nhất Xếp hạng thấp nhất
 1. Trà

  Khóa học rất hay và bổ ích. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo

  Thích (0) Không thích(0)You have already voted this

  Thêm đánh giá

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Từ khóa:
  Học Từ Chuyên Gia
  Logo
  Shopping cart