- 38%

[Trần Duy Thanh] Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1

Có phải bạn đang:

– Học sinh, sinh viên, học viên muốn tự tìm hiểu cấu trúc dữ liệu và giải thuật

– Bạn chưa biết gì về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, yêu thích lập trình ngôn ngữ C++ 

– Bạn cần một lộ trình học công nghệ thông tin online tại nhà đầy đủ, chi tiết  và bài bản từ người có kinh nghiệm thực chiến lâu năm trong nghề để hỗ trợ bạn trong quá trình học

Vậy thì bạn không nên bỏ qua khóa học "Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật" của giảng viên Trần Duy Thanh!

Khóa học "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" có gì dành cho bạn?

 • Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học
 • Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C# . Giảng viên: Trần Duy Thanh

499,000

 • Giá 499,000đ
 • Mua ngay
 • ID 26569
 • Giá bán[Trần Duy Thanh] Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=839&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Có phải bạn đang:

– Học sinh, sinh viên, học viên muốn tự tìm hiểu cấu trúc dữ liệu và giải thuật

– Bạn chưa biết gì về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, yêu thích lập trình ngôn ngữ C++ 

– Bạn cần một lộ trình học công nghệ thông tin online tại nhà đầy đủ, chi tiết  và bài bản từ người có kinh nghiệm thực chiến lâu năm trong nghề để hỗ trợ bạn trong quá trình học

Vậy thì bạn không nên bỏ qua khóa học "Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật" của giảng viên Trần Duy Thanh!

Khóa học "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" có gì dành cho bạn?

 • Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học
 • Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#…
 • Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++
 • Hàm và đệ quy
 • Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân
 • Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort…
 • Danh sách liên kết: Đơn, đôi
 • Stack và Queue
 • Tree: Cây nhị phân tìm kiếm
 • Cơ bản về đánh giá giải thuật

Nội dung khóa học cụ thể:

Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Phần 2: Giải thuật đệ qui

Phần 3: Các giải thuật tìm kiếm

Phần 4: Các giải thuật sắp xếp

Phần 5: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead

Phần 6: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail

Những lợi ích khi học Online tại Unica:

 • Mua 1 lần sở hữu TRỌN ĐỜI.
 • HỌC ONLINE mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị (điện thoại, laptop,pc).
 • TƯ VẤN hỗ trợ 24/7 từ chuyên gia.
 • Được HOÀN TIỀN trong vòng 7 ngày nếu không hài lòng về khóa học.
 • Giảm trực tiếp 10% CHI PHÍ khóa học khi thanh toán Online.

Vậy còn chờ gì nữa, tham gia khóa học "Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật" ngay hôm nay chỉ có tại Unica! 

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Bài 1-Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bài 2-C++ và các ngôn ngữ triển khai Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Phần 2-Giải thuật đệ qui

Bài 3-Một số khái niệm cần chuẩn bị

Phần 3-Các giải thuật tìm kiếm

Bài 4-Giới thiệu về hàm đệ qui và cơ chế hoạt động

Phần 4-Các giải thuật sắp xếp

Phần 5-Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead

Bài 5-LINEAR RECURSION (đệ qui tuyến tính)

Phần 6-Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail

Bài 6-TAIL RECURSION (đệ qui đuôi)

Bài 7-BINARY RECURSION (đệ qui nhị phân)

Bài 8-EXPONENTIAL RECURSION (đệ qui đa tuyến)

Bài 9-NESTED RECURSION (đệ qui lồng)

Bài 10-MUTUAL RECURSION (đệ qui tương hỗ)

Bài 11-Bài tập rèn luyện – Chuyển cơ số 10->2

Bài 12-Bài tập rèn luyện – Tổ hợp

Bài 13-Bài tập rèn luyện – Tháp hà nội

Bài 14-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 15-Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tìm kiếm tương ứng

Bài 16-Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cơ sở

Bài 17-Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cấu trúc

Bài 18-Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cơ sở

Bài 19-Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cấu trúc

Bài 20-Bài tập rèn luyện – Tìm tuyến tính Mảng cơ sở

Bài 21-Bài tập rèn luyện – Tìm nhị phân Mảng cơ sở

Bài 22-Bài tập rèn luyện – Tìm kiếm Mảng cấu trúc

Bài 23-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 24-Cấu trúc dữ liệu và giải thuật sắp xếp tương ứng

Bài 25-Bubble Sort – Lý thuyết

Bài 26-Bubble Sort – Triển khai

Bài 27-Bubble Sort – Chạy tay từng bước

Bài 28-Selection Sort – Lý thuyết

Bài 29-Selection Sort – Triển khai

Bài 30-Selection Sort – Chạy tay từng bước

Bài 31-Insertion Sort – Lý thuyết

Bài 32-Insertion Sort – Triển khai

Bài 33-Insertion Sort – Chạy tay từng bước

Bài 34-Interchange Sort – Lý thuyết

Bài 35-Interchange Sort – Triển khai

Bài 36-Interchange Sort – Chạy tay từng bước

Bài 37-Quick Sort – Lý thuyết

Bài 38-Quick Sort – Triển khai

Bài 39-Quick Sort – Chạy tay từng bước

Bài 40-Merge Sort – Lý thuyết

Bài 41-Merge Sort – Triển khai

Bài 42-Merge Sort – Chạy tay từng bước

Bài 43-Bài tập rèn luyện – Sắp xếp mảng cơ sở

Bài 44-Bài tập rèn luyện – Sắp xếp mảng cấu trúc

Bài 45-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 46-Mảng và Danh sách liên kết

Bài 47-Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn

Bài 48-Cách tạo Node và danh sách liên kết đơn

Bài 49-Duyệt danh sách liên kết đơn

Bài 50-Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn

Bài 51-Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn

Bài 52-Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn

Bài 53-Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn

Bài 54-Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn

Bài 55-Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn

Bài 56-Hủy danh sách

Bài 57-Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở

Bài 58-Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc

Bài 59-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 60-Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đơn

Bài 61-Duyệt danh sách liên kết đơn

Bài 62-Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn

Bài 63-Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn

Bài 64-Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn

Bài 65-Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn

Bài 66-Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn

Bài 67-Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn

Bài 68-Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở

Bài 69-Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc

Bài 70-Các bài tập tự rèn luyện

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Trần Duy Thanh] Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart