- 53%

[Trần Duy Thanh] Lập trình Java trong 4 tuần

Bạn thân mến,

Có thể bạn đã biết, Java hiện nay đang là một trong những ngôn ngữ lập trình mạnh và được sử dụng đông đảo nhất trên thế giới . Giảng viên: Trần Duy Thanh

420,000

  • Giá 420,000đ
  • Mua ngay
  • ID 96
  • Giá bán[Trần Duy Thanh] Lập trình Java trong 4 tuần

Bạn thân mến,

Có thể bạn đã biết, Java hiện nay đang là một trong những ngôn ngữ lập trình mạnh và được sử dụng đông đảo nhất trên thế giới. Chúng được dùng trong phát triển phần mềm, các trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động, ngôn ngữ lập trình Java đã và đang trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Đặc biệt đối với những người mới lần đầu học ngôn ngữ lập trình, Java chính là ngôn ngữ lập trình có thể nói là dễ học và dễ sử dụng nhất trước khi đến với những ngôn ngữ lập trình cao hơn. Sự linh hoạt tuyệt vời của ngôn ngữ này đã giúp cho rất nhiều lập trình viên lựa chọn Java là ngôn ngữ lập trình chính mà không phải PHP hay C#, C++.

Và nếu bạn là:

– Học sinh, sinh viên, học viên đang theo học công nghệ thông tin hoặc đam mê lập trình và logic

– Người đã đi làm công việc liên quan đến lập trình

– Người muốn kiếm thêm thu nhập từ nghề tay trái lập trình

– Bất cứ ai muốn biết và muốn học kỹ năng lập trình phục vụ cho mục đích riêng

thì hãy bắt đầu bước đi đầu tiên từ ngôn ngữ lập trình Java!

Tham gia ngay khóa học "Lập trình Java trong 4 tuần" của giảng viên Trần Duy Thanh chỉ có tại Unica!

Khóa học "Lập trình Java trong 4 tuần" gồm 90 bài giảng trong thời lượng 18 giờ 54 phút. Tham gia khóa học bạn sẽ được tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp….) cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Java, cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android, có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm Java nâng cao: Swing, kết nối cơ sở dữ liệu,…

Vậy còn chờ đợi gì nữa, đăng ký tham gia khóa học "Lập trình Java trong 4 tuần" ngay hôm nay thôi!

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

Bài 1-Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java

Bài 2-Các công cụ lập trình với Java

Phần 2-Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java

Bài 3-Cài đặt JDK

Phần 3-Xử lý lỗi trong Java

Bài 4-Cài đặt biến môi trường cho Java

Phần 4-Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android

Phần 5-Xử lý chuỗi trong Java

Bài 5-Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line

Bài 6-Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse

Phần 6-Xử lý mảng trong Java

Bài 7-Cách xuất dữ liệu ra màn hình

Phần 7-Xử lý Collection trong Java

Bài 8-Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java

Phần 8-Lập trình hướng đối tượng trong Java

Bài 9-Kiểu dữ liệu trong Java

Phần 9-Xử lý tập tin trong Java

Phần 10-Xử lý đa tiến trình trong Java

Bài 10-Ép kiểu dữ liệu trong Java

Bài 11-Khai báo biến trong Java

Phần 11-Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần

Bài 12-Các phép toán trong Java

Bài 13-Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner

Bài 14-Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi

Bài 15-Cấu trúc switch

Bài 16-Vòng lặp while

Bài 17-Vòng lặp do..while

Bài 18-Vòng lặp for

Bài 19-Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp

Bài 20-Bài tập rèn luyện 1-Giải phương trình bậc 2

Bài 21-Bài tập rèn luyện 2-Giải toán học

Bài 22-Bài tập rèn luyện 3- Tính dãy toán học

Bài 23-Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1

Bài 24-Khái niệm về biệt lệ

Bài 25-Cách sử dụng try … catch

Bài 26-Ý nghĩa của từ khóa finally

Bài 27-Ý nghĩa của throw

Bài 28-Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug

Bài 29-Thư viện xử lý dữ liệu số

Bài 30-Thư viện xử lý ngày tháng

Bài 31-Thư viện toán học

Bài 32-Thư viện xử lý số ngẫu nhiên

Bài 33-Thư viện xử lý chuỗi

Bài 34-Giới thiệu chuỗi trong Java

Bài 35-Hàm tìm chuỗi

Bài 36-Hàm trích lọc chuỗi

Bài 37-Hàm đổi chuỗi

Bài 38-Hàm xóa khoảng trắng dư thừa

Bài 39-Hàm so sánh chuỗi

Bài 40-Cách nối và chèn chuỗi

Bài 41-Cách tách chuỗi

Bài 42-Hàm đổi chữ Hoa – thường

Bài 43-Bài tập rèn luyện 4-Tách lấy tên bài hát

Bài 44-Bài tập rèn luyện 5

Bài 45-Bài tập rèn luyện 6

Bài 46-Các bài tập tự rèn luyện 2

Bài 47-Khái niệm về mảng

Bài 48-Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng

Bài 49-Truy suất và thao tác trên mảng

Bài 50-Tìm kiếm trên mảng

Bài 51-Sắp xếp mảng

Bài 52-Các hạn chế của mảng

Bài 53-Bài tập rèn luyện 7

Bài 54-Các bài tập tự rèn luyện 3

Bài 55-Lý do sử dụng collection

Bài 56-Cách sử dụng ArrayList

Bài 57-Cách sử dụng HashMap

Bài 58-Bài tập rèn luyện 8

Bài 59-Bài tập rèn luyện 9

Bài 60-Các bài tập tự rèn luyện 4

Bài 61-Các khái niệm về OOP

Bài 62-Các quy tắc khi khai báo lớp

Bài 63-Các loại phương thức

Bài 64-Overloading method

Bài 65-Tham chiếu this

Bài 66-alias và cơ chế gom rác tự động

Bài 67-các thành phần static

Bài 68-Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa

Bài 69-Kỹ thuật viết Kế thừa từ Class

Bài 70-Kỹ thuật viết Kế thừa từ Interface

Bài 71-Overriding Method

Bài 72-Tính đa hình

Bài 73-Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn

Bài 74-Sử dụng enum trong Java

Bài 75-Bài tập rèn luyện 10

Bài 76-Bài tập rèn luyện 11

Bài 77-Bài tập rèn luyện 12

Bài 78-Các bài tập tự rèn luyện 5

Bài 79-Vì sao phải lưu tập tin

Bài 80-Xử lý tập tin với TextFile

Bài 81-Xử lý tập tin với Serialize File

Bài 82-Bài tập rèn luyện 13

Bài 83-Bài tập rèn luyện 14

Bài 84-Các bài tập tự rèn luyện 6

Bài 85-Khái niệm về đa tiến trình và cơ chế hoạt động

Bài 86-Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Thread

Bài 87-Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Runnable

Bài 88-Bài tập rèn luyện 15

Bài 89-Các bài tập tự rèn luyện

Bài 90-Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Trần Duy Thanh] Lập trình Java trong 4 tuần”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart