- 40%

[Trần Duy Thanh] Lập trình LinQ toàn tập

Có phải bạn đang . Giảng viên: Trần Duy Thanh

420,000

  • Giá 420,000đ
  • Mua ngay
  • ID 52
  • Giá bán[Trần Duy Thanh] Lập trình LinQ toàn tập
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=421&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tags: , , , , , ,

Có phải bạn đang…

  • Bạn là học sinh, sinh viên muốn định hướng nghề nghiệp theo học công nghệ thông tin?
  • Bạn muốn học lập trình C# hiệu quả tại nhà để ứng dụng trong việc học hành?
  • Bạn đang tốn quá nhiều thời gian cho việc học lập trình web mà vẫn chưa thấy tính ứng dụng của nó?
  • Bạn cần một lộ trình học ngôn ngữ C# bài bản, chi tiết và đầy đủ tổng hợp đầy đủ kiến thức và những kỹ thuật nâng cao?
  • Hay bạn đã học ngôn ngữ lập trình C#, đã đi làm nhưng lại đang gặp khó khăn trong việc thao tác xử lý, chuỗi mảng, thiết kế giao diện trong quá trình lập trình, và bạn đang cần một khóa học để trau dồi bổ sung thêm những kiến thức về C#?

Hãy tham gia khóa học "Lập trình LinQ toàn tập" của giảng viên Trần Duy Thanh tại Unica!

Khóa học "Lập trình LinQ toàn tập" sẽ cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

Khóa học có điều gì đặc biệt bạn không nên bỏ qua?

      ✔️ Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

      ✔️ Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

      ✔️ Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL

      ✔️ Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

      ✔️ Sử dụng Extension method

      ✔️ Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

      ✔️ Xử lý chuỗi, mảng, collections

      ✔️ Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

      ✔️ Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

      ✔️ Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

      ✔️ Triển khai được mô hình đa tầng

      ✔️ Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu khóa học lập trình hấp dẫn "Lập trình LinQ toàn tập" tại Unica để nhanh chóng làm chủ được ngôn ngữ C# và ứng dụng thành công trong công việc của bạn ngay hôm nay! 

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Giới thiệu về LINQ

Bài 1-Giới thiệu về LINQ

Bài 2-Hệ sinh thái của LINQ

Phần 2-Các kỹ thuật xử lý trong LINQ

Bài 3-Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017

Phần 3-Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ

Phần 4-Các hàm lọc và phân trang trong LinQ

Bài 4-Generics

Bài 5-Implicitly Typed Variables

Phần 5-Giới thiệu LinQ to SQL

Phần 6-Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL

Bài 6-Object Initializers

Phần 7-Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL

Bài 7-Anonymous Types

Phần 8-Sử dụng Store Procedure

Bài 8-Extension Methods

Phần 9-Các bài tập rèn luyện

Bài 9-Delegate

Bài 10-Lambda Expressions

Bài 11-Các loại Cú pháp trong LinQ

Bài 12-Deferred execution và lazy loading

Bài 13-Bài tập rèn luyện-Kỹ thuật LinQ

Bài 14-Foreach

Bài 15-Exists

Bài 16-Find

Bài 17-FindAll

Bài 18-FindIndex

Bài 19-FindLast

Bài 20-FindLastIndex

Bài 21-RemoveAll

Bài 22-TrueForAll

Bài 23-Select

Bài 24-Where

Bài 25-OrderBy/OrderByDescending

Bài 26-OfType

Bài 27-All

Bài 28-Any

Bài 29-Max, Min

Bài 30-FirstOrDefault

Bài 31-Skip

Bài 32-Skipwhile

Bài 33-Take

Bài 34-TakeWhile

Bài 35-ToArray

Bài 36-ToDictionary

Bài 37-ToList

Bài 38-Bài tập rèn luyện-Quản lý sản phẩm

Bài 39-LinQ to SQL là gì

Bài 40-Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server

Bài 41-Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

Bài 42-Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax

Bài 43-Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax

Bài 44-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax

Bài 45-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax

Bài 46-Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax

Bài 47-Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax

Bài 48-Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax

Bài 49-Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax

Bài 50-Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax

Bài 51-Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax

Bài 52-Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax

Bài 53-Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax

Bài 54-Cách lưu mới một Danh mục

Bài 55-Cách lưu mới một Sản phẩm

Bài 56-Cách lưu mới nhiều Sản phẩm

Bài 57-Cập nhật Sản phẩm

Bài 58-Cập nhật Danh mục

Bài 59-Xóa một Sản phẩm

Bài 60-Xóa một Danh mục

Bài 61-Xóa nhiều Sản phẩm

Bài 62-Triệu gọi Store Procedure – Lấy chi tiết sản phẩm

Bài 63-Triệu gọi Store Procedure – Lấy toàn bộ sản phẩm

Bài 64-Triệu gọi Store Procedure – Thêm sản phẩm

Bài 65-Triệu gọi Store Procedure – Cập nhật giá

Bài 66-Triệu gọi Store Procedure – Xóa Sản phẩm

Bài 67-Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ

Bài 68-Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn

Bài 69-Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm

Bài 70-Bài tập rèn luyện-Quản Lý Sách

Bài 71-Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Trần Duy Thanh] Lập trình LinQ toàn tập”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart