- 40%

[Trần Duy Thanh] Lập trình Android cơ bản

Khóa học đến từ giảng viên Trần Duy Thanh cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình java cũng như lập trình android giúp học viên có thể tạo ra một ứng dụng android hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Android ngay trong quá trình học ngôn ngữ lập trình
Sau khi hoàn thành khóa học, có thể kiếm tiền từ Google Play nhờ các ứng dụng tự tạo
Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất . Giảng viên: Trần Duy Thanh

299,000

SKU: https://unica.vn/order/step1?id=972&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Khóa học đến từ giảng viên Trần Duy Thanh cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình java cũng như lập trình android giúp học viên có thể tạo ra một ứng dụng android hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Android ngay trong quá trình học ngôn ngữ lập trình
Sau khi hoàn thành khóa học, có thể kiếm tiền từ Google Play nhờ các ứng dụng tự tạo
Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.
Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp…). Cung cấp cho bạn kiến thức nền tảng vững chắc để học hỏi các khóa học công nghệ thông tin
Cung cấp những kiến thức cốt lõi cơ bản về 1 ứng dụng android bằng cách nói về vòng đời của một ứng dụng
Cung cấp kiến thức về thành phần cơ bản cấu thành nên ứng dụng android ( activity + intent +content provider + service)
Hướng dẫn thực hành tạo ứng dụng android: ứng dụng quản lý, ứng dụng media, ứng dụng trên Google play
Hướng dẫn cách kiếm tiền từ các ứng dụng trên google play 
Cung cấp một số thủ thuật cơ bản về ASO ( Cách đặt tên ứng dụng, SEO từ khóa lên top, kiếm tiền từ quản cáo, từ số lượt tải ứng dụng …)

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Giới thiệu về lập trình Android và cài đặt công cụ

Bài 1-Giới thiệu về Android

Bài 2-Yêu cầu về phần cứng và phần mềm khi lập trình Android

Phần 2-Làm quen với Android Studio

Bài 3-Cài đặt môi trường lập trình

Phần 3-Cài đặt thiết bị và chạy ứng dụng Android

Phần 4-Layout và View cơ bản trong Android

Bài 4-Giới thiệu công cụ Android Studio và các chức năng cấu hình

Phần 5-Các kỹ thuật xử lý sự kiện trên View

Bài 5-Tạo một project Android

Phần 6-Cửa sổ thông báo trong Android

Bài 6-Các màn hình quan trọng mà lập trình viên thường thao tác

Phần 7-View nâng cao trong Android

Bài 7-Các Menu và Toolbar quan trọng mà lập trình viên thường thao tác

Bài 8-Cấu trúc của một project Android

Phần 8-Activity

Phần 9-Assets và lưu trạng thái ứng dụng

Bài 9-Cài đặt và sử dụng máy ảo chính thống Android Studio

Bài 10-Cài đặt máy ảo Genymotion

Bài 11-Cấu hình Debugging cho điện thoại thật

Bài 12-Sử dụng công cụ Droid at screen

Bài 13-Chạy một project trên máy ảo và máy thật

Bài 14-Giới thiệu Layout trong Android

Bài 15-Frame Layout

Bài 16-Linear Layout

Bài 17-Table Layout

Bài 18-Relative Layout

Bài 19-Ý nghĩa của hàm findViewById

Bài 20-TextView, EditText, Button

Bài 21-CheckBox, RadioButton

Bài 22-ImageButton, ImageView

Bài 23-Bài tập rèn luyện 1

Bài 24-Bài tập rèn luyện 2

Bài 25-Bài tập rèn luyện 3

Bài 26-Các bài tập rèn luyện tự giải 1

Bài 27-Giới thiệu các kỹ thuật gán sự kiện trên View

Bài 28-onClick XML

Bài 29-anomous listener

Bài 30-variable as Listener

Bài 31-Activity as Listener

Bài 32-Explicit class Listener

Bài 33-View Sub classing

Bài 34-Bài tập rèn luyện 4

Bài 35-Bài tập rèn luyện 5

Bài 36-Bài tập rèn luyện 6

Bài 37-Các bài tập rèn luyện tự giải 2

Bài 38-Toast

Bài 39-AlertDialog

Bài 40-CustomDialog

Bài 41-Notification

Bài 42-ListView cơ bản

Bài 43-ListView nâng cao

Bài 44-Recyclerview

Bài 45-Spinner

Bài 46-AutocompleteTextView

Bài 47-GridView cơ bản

Bài 48-GridView nâng cao

Bài 49-DatePicker, TimePicker

Bài 50-Tab Selector

Bài 51-Hiển thị đa ngôn ngữ trên View

Bài 52-Bài tập rèn luyện 7

Bài 53-Bài tập rèn luyện 8

Bài 54-Bài tập rèn luyện 9

Bài 55-Các bài tập rèn luyện tự giải 3

Bài 56-Activity và Vòng đời của một Activity

Bài 57-Intent

Bài 58-Truyền và nhận dữ liệu giữa các Activity

Bài 59-Truyền dữ liệu và tự động lắng nghe kết quả trả về giữa các Activity

Bài 60-Dùng Implicit Intent để gọi điện thoại

Bài 61-Bài tập rèn luyện 10

Bài 62-Bài tập rèn luyện 11

Bài 63-Bài tập rèn luyện 12

Bài 64-Các bài tập rèn luyện tự giải 4

Bài 65-Giới thiệu về tài nguyên Assets

Bài 66-Cách sử dụng Assets

Bài 67-Giới thiệu Shared Preferences

Bài 68-Cách lưu trạng thái bằng Shared Preferences

Bài 69-Cách đọc trạng thái bằng Shared Preferences

Bài 70-Bài tập rèn luyện 13

Bài 71-Các bài tập rèn luyện tự giải 5

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Trần Duy Thanh] Lập trình Android cơ bản”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart