Sale!

[Trương Minh Thắng] Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

Khoá học sẽ làm rõ các vấn đề: 

– Học công nghệ thông tin là gì? Học lập trình là gì?

– Phương pháp học lập trình ra sao?

– Ứng dụng phương pháp học lập trình để tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

– Những chú ý khi học ngôn ngữ lập trình Online

Khoá học được dựng lại dựa trên quá trình thực tế giảng viên ứng dụng phương pháp học để tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới . Giảng viên: Trương Minh Thắng

599,000

  • Giá 599đ
  • Mua ngay
  • ID 26775
  • Giá bán[Trương Minh Thắng] Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=961&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Khoá học sẽ làm rõ các vấn đề: 

– Học công nghệ thông tin là gì? Học lập trình là gì?

– Phương pháp học lập trình ra sao?

– Ứng dụng phương pháp học lập trình để tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

– Những chú ý khi học ngôn ngữ lập trình Online

Khoá học được dựng lại dựa trên quá trình thực tế giảng viên ứng dụng phương pháp học để tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới. Các bạn sẽ  nhìn thấy những khó khăn trong quá trình học tập, và cách giảng viên suy nghĩ để vượt qua những khó khăn đó. 
Sau khóa học các bạn sẽ sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin. Hiểu về những thành phần cơ bản  một ngôn ngữ 

Nội dung khóa học

Phần 1-Giới thiệu tổng quan

Bài 1-Giới thiệu phương pháp học tập

Bài 2-Học lập trình là học những gì

Phần 2-Kotlin cơ bản

Bài 3-Chuẩn bị trước khi bắt đầu học tập

Phần 3-Những Quy Ước

Bài 4-Cài đặt công cụ lập trình

Phần 4-Collections (Bộ sưu tập)

Phần 5-Property

Bài 5-Hướng dẫn bắt đầu học lập trình với Kotlin

Bài 6-Giới thiệu chương

Phần 6-Builder and Generic

Bài 7-Khai báo function

Bài 8-Công cụ chuyển đổi Java sang Kotlin

Bài 9-Default Agrument và Named Agrument là gì?

Bài 10-Lamda

Bài 11-String

Bài 12-Lớp và sự kế thừa (class and Inheritance) – Phần 1

Bài 13-Lớp và sự kế thừa (class and Inheritance) – Phần 2

Bài 14-Properties và field

Bài 15-Lớp dữ liệu

Bài 16-Loại dữ liệu có thể vắng mặt (nullable Types)

Bài 17-Ép kiểu thông minh (Smart Cast)

Bài 18-Hàm mở rộng (Extension Functions)

Bài 19-Khai báo Object và biểu thức Object

Bài 20-SAM convertion

Bài 21-Những chức năng mở rộng của Collection trong Kotlin

Bài 22-Giới thiệu về những quy ước

Bài 23-Sự so sánh

Bài 24-Tạo ra một dải dữ liệu

Bài 25-Thực thi hàm rangeTo

Bài 26-Một dải dữ liệu có thể duyệt qua với vòng lặp For

Bài 27-Định nghĩa lại các toán tử

Bài 28-Khai báo tái cấu trúc

Bài 29-Định nghĩa lại lời gọi hàm

Bài 30-Các hàm Fillter, toSet, toList, Map

Bài 31-Các hàm All, Any, Find, Count

Bài 32-Hàm FlatMap

Bài 33- Max – Min – Sort – Sum – GroupBy

Bài 34-Partition – Fold

Bài 35-Bài tập tổng hợp

Bài 36-Giới thiệu chương

Bài 37-Property

Bài 38-Property lười nhác (Lazy Property)

Bài 39-Properties được uỷ quyền (Delegated Properties)

Bài 40-Giới thiệu

Bài 41-Functions literal có bộ nhận

Bài 42-String and Map Builder

Bài 43-Hàm Apply

Bài 44-HTML Builder

Bài 45-Generic

Bài 46-Tổng kết khóa học

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Trương Minh Thắng] Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart