- 40%

[TRƯƠNG MINH TUẤN] ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động

Lập trình ASP . Giảng viên: TRƯƠNG MINH TUẤN

360,000

  • Giá 360,000đ
  • Mua ngay
  • ID 188
  • Giá bán[TRƯƠNG MINH TUẤN] ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=400&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tags: , , ,

Lập trình ASP.NET là gì?

Nếu bạn đang ở trong vị trí công việc của một lập trình viên, một nhà phát triển web thì khái niệm ASP không còn xa lạ.

ASP là một giải pháp của Microsoft để sản xuất nội dung cho các trang web, nó là hệ thống dựa trên tập lệnh cho phép mã chương trình đơn giản vào trong tệp HTML.

ASP. NET là một khung ứng dụng web phía máy chủ nguồn, được thiết kế để phát triển web nhằm tạo ra một trang web động do Microsoft phát triển để cho phép các lập trình viên xây dựng các trang web, ứng dựng và dịch vụ.

Nhưng, làm sao có thể thành thạo và sử dụng được ASP.NET là cả một vấn đề, có người học lập trình web chỉ mất vài ngày, nhưng có người mất vài tháng, thậm chí cả năm. Chính vì thế, với khoá học "ASP.NET và xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động" của giảng viên Trương Minh Tuấn trên UNICA, bạn sẽ được hướng dẫn triển khai từng bước để tạo một website hoàn chỉnh.

Tặng 01 tháng sử dụng hotsting tại iNET

Nội dung khóa học

Khóa học bao gồm 60 bài giảng và thời lượng học là 10 giờ 22 phút. Với 11 phần nội dung đi từ theo lộ trình bài bản từ cơ bản đến nâng cao, từ việc làm quen cơ sở dữ liệu đến kiến trúc ADO. NET, cách làm việc với SQL Server, xây dựng hệ thống ứng dụng web…

Khóa học Asp.net từ cơ bản đến nâng cao cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình .NET trên nền tảng ASP.NET WebForm.

Với những kiến thức mang tính thực hành và sự hướng dẫn trực tuyến bằng Video, Học viên sẽ có thể áp dụng ngay những gì đã học vào thực tế;

Khóa họ̣c sử dụng công cụ Visual Studio, Framework mới nhất.

Làm tiền đề cho việc tự học nâng cao về .NET đặc biệt là ứng dụng ASP.NET MVC, ASP.NET Core hoặc các khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu khác

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học ASP.NET và xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động ngay hôm nay trên UNICA!

Quà tặng khi mua khóa học tại Unica.vn: Tặng Miễn Phí HOSTING TỐC ĐỘ CAO tại INET.VN trong 30 ngày

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài 1-Giới thiệu khóa học

Bài 2-Giới thiệu về SQL Server: Cài đặt, Backup, Restore database

Phần 2-Kiến trúc ADO.NET và cách làm việc với SQL Server

Phần 3-Giới thiệu về môi trường làm việc của ASP.NET

Bài 3-Truy vấn Lọc dữ liệu SELECT

Phần 4-Xây dựng ứng dụng Web sử dụng HTML, Server Control

Bài 4-Truy vấn Thêm mới dữ liệu INSERT

Bài 5-Truy vấn Cập nhật dữ liệu UPDATE

Phần 5-Các đối tượng tiện ích khi lập trình website với ASP.NET

Phần 6-UserControl và ứng dụng để xây dựng những điều khiển riêng

Bài 6-Truy vấn Xoá dữ liệu DELETE

Phần 7-ASP.NET và cơ sở dữ liệu

Bài 7-Làm việc với VIEW

Phần 8-MÔ TẢ BÀI TOÁN DOANH NGHIỆP

Bài 8-Làm việc với STORE PROCEDURE

Phần 9-BACKEND – XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB PHÂN HỆ QUẢN TRỊ

Bài 9-Giới thiệu về kiến trúc ADO.NET

Bài 10-Kiến trúc ADO.NET

Phần 10-BACKEND – XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB PHÂN HỆ HIỂN THỊ

Phần 11-Hoàn chỉnh ứng dụng web ASP.NET

Bài 11-Đối tượng SQLConnection

Bài 12-Đối tượng Command

Bài 13-Đối tượng SQLDataReader

Bài 14-Đối tượng DataSet

Bài 15-Làm việc với tham số Parameter

Bài 16-Xây dựng lớp dùng chung SQLDB trong Visual Studio

Bài 17-Giới thiệu về ứng dụng web ASP.NET

Bài 18-Làm việc với ứng dụng ASP.NET

Bài 19-Đặc điểm của ứng dụng ASP.NET

Bài 20-Hình thức để xây dựng ứng dụng web ASP.NET

Bài 21-Cấu trúc web ASP.NET

Bài 22-Xây dựng ứng dụng Hello ASP.NET sử dụng Visual Studio .NET

Bài 23-Làm việc với HTML Control trong Visual Studio

Bài 24-Làm việc với Server Control trong Visual Studio

Bài 25-Làm việc với Đối tượng Request trong ASP.NET

Bài 26-Làm việc với Đối tượng Response trong ASP.NET

Bài 27-Làm việc với Đối tượng Session trong ASP.NET

Bài 28-Làm việc với Đối tượng Cookie trong ASP.NET

Bài 29-Giới thiệu UserControl trong ứng dụng ASP.NET

Bài 30-Kiến trúc web CMS với UserControl và ứng dụng để xây dựng những điều khiển riêng

Bài 31-Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh

Bài 32-Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh (P2)

Bài 33-Giới thiệu bài toán doanh nghiệp thực tế

Bài 34-Phân tích bài toán và ra cơ sở dữ liệu cho ứng dụng web

Bài 35-Xây dựng cấu trúc Phân hệ quản trị

Bài 36-Xây dựng cấu trúc Phân hệ quản trị (P2)

Bài 37-Làm việc với mô hình Layer trong ứng dụng web ASP.NET

Bài 38-Tính năng Tin tức – Hiển thị dữ liệu

Bài 39-Tính năng Tin tức – Thêm mới dữ liệu

Bài 40-Tính năng Tin tức – Cập nhật dữ liệu

Bài 41-Tính năng Tin tức – Xóa dữ liệu

Bài 42-Tính năng Tin tức – Làm việc với FreeTextBox để biên tập nội dung

Bài 43-Tính năng Tài khoản – Đăng ký Tài khoản

Bài 44-Tính năng Tài khoản – Đăng nhập tài khoản

Bài 45-Hoàn thiện website với Cascading Style Sheets (CSS)

Bài 46-Giới thiệu cấu trúc web doanh nghiệp trong ứng dụng ASP.NET

Bài 47-Giới thiệu Bootstrap và cách làm việc trong website ASP.NET

Bài 48-Triển khai Layout website doanh nghiệp

Bài 49-Xây dựng Header, Footer trong web ASP.NET

Bài 50-Xây dựng Module Tin tức

Bài 51-Xây dựng Module Tin tức – Chi tiết Tin tức

Bài 52-Xây dựng Module Sản phẩm – Danh mục Sản phẩm

Bài 53-Xây dựng Module Sản phẩm – Sản phẩm NEW,HOT

Bài 54-Xây dựng Module Sản phẩm – Xem chi tiết sản phẩm

Bài 55-Xây dựng Module Giỏ hàng

Bài 56-Xây dựng Module Giỏ hàng – Thêm mới Giỏ hàng

Bài 57-Xây dựng Module Giỏ hàng – Xóa Giỏ hàng

Bài 58-Hoàn chỉnh Website phân hệ hiển thị

Bài 59-Xuất bản web ASP.NET, và cài đặt IIS Web Server

Bài 60-Triển khai website trên Hosting internert

Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart