fbpx

Tuyệt chiêu bán hàng với DISC

  • Tuyệt chiêu bán hàng với DISC
  • Mã khóa học 7161
  • Mua ngay
Categories: ,

Bài 1: Giới thiệu

Bài 2: DISC là gì

Bài 3: Phong cách giao tiếp theo DISC

Bài 4: Bán hàng theo DISC là gì

Bài 5: Nhận diện nhóm tính cách của người bán hàng

Bài 6: Khách hàng nhóm D và nguyên tắc bán hàng cho nhóm D

Bài 7: Khách hàng nhóm I và nguyên tắc bán hàng cho nhóm I

Bài 8: Khách hàng nhóm S và nguyên tắc bán hàng cho nhóm S

Bài 9: Khách hàng nhóm C và nguyên tắc bán hàng cho nhóm C

Bài 10: Cách thức tiếp cận và bán hàng cho nhóm D

Bài 11: Cách thức tiếp cận và bán hàng cho nhóm I

Bài 12: Cách thức tiếp cận và bán hàng cho nhóm S

Bài 13: Cách thức tiếp cận và bán hàng cho nhóm C

Bài 14: Chốt sale cho khách hàng nhóm D

Bài 15: Chốt sale cho khách hàng nhóm I

Bài 16: Chốt sale cho khách hàng nhóm S

Bài 17: Chốt sale cho khách hàng nhóm C

Bài 18: Công thức bán hàng với DISC

Bài 19: Xây dựng kịch bản bán hàng theo nhóm D

Bài 20: Xây dựng kịch bản bán hàng theo nhóm I

Bài 21: Xây dựng kịch bản bán hàng theo nhóm S

Bài 22: Xây dựng kịch bản bán hàng theo nhóm C

Bài 23: Hướng dẫn đội nhóm bán hàng theo DISC

Bài 24: DISC và Marketing

Bài 25: Tổng kết

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tuyệt chiêu bán hàng với DISC”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Categories: ,
Học Từ Chuyên Gia