fbpx

USB Khóa học Lập Trình WinForm Với C#: 10 ứng Dụng với Trần Duy Thanh

USB bao gồm đầu đọc thẻ nhớ và thẻ nhớ chứa khóa học video Lập Trình WinForm Với C#: 10 ứng Dụng. Giá: 199,000đ

0

Hết hàng

  • USB Khóa học Lập Trình WinForm Với C#: 10 ứng Dụng với Trần Duy Thanh
  • Mã khóa học 32
  • Mua ngay
  • Giá bánUSB Khóa học Lập Trình WinForm Với C#: 10 ứng Dụng với Trần Duy Thanh =
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=203&aff=110894&coupon=sales48 Categories: , Tags: , , , , , ,

Bạn sẽ học được gì?

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Đối tượng đào tạo

  • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
  • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#
  • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
Khóa cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học
Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net
Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.
Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
Xử lý chuỗi, mảng, collections
Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

Nội dung khóa học

Phần 1: Lập trình Windows Form nâng cao trong C#

Bài 1: MDI (Multiple-Document Interface) Form
Bài 2: Các component thường dùng : ImageList,Timer, BackgroundWorker 
Bài 3: Menu & ContextMenu 
Bài 4: Toolbar & Statusbar
Bài 5: ListView
Bài 6: DataGridView
Bài 7: TreeView 
Bài 8: Tabcontrol
Bài 9: Các Dialog thường dùng: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog,FontDialog,FolderBrowserDialog
Bài 10: Project thực tế

Phần 2: Xử lý tập tin trong C#

Bài 11: Xử lý TextFile trong C# 
Bài 12: Xử lý Serialize File trong C# 
Bài 13: RichTextBox & StreamFile 
Bài 14: Project thực tế 

Phần 3: Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#

Bài 15: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
Bài 16: Giới thiệu về ADO.NET
Bài 17: Cách kết nối C# tới SQL Server
Bài 18: Cách truy vấn dữ liệu
Bài 19: Cách thêm dữ liệu
Bài 20: Cách sửa dữ liệu
Bài 21: Cách xóa dữ liệu
Bài 22: Cách triệu gọi Store Procedure
Bài 23: Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter
Bài 24: Databinding 
Bài 25: In ấn dữ liệu trong C#
Bài 26: Project thực tế

Phần 4: Kiến trúc đa tầng trong C#

Bài 27: Giới thiệu về kiến trúc đa tầng 
Bài 28: Triển khai kiến trúc đa tầng

Phần 5: Giới thiệu một số Third party Component

Bài 29: Giới thiệu một số Third party Component nổi tiếng
Bài 30: Hướng dẫn sử dụng Third party dotnet bar

Phần 6: Đóng gói ứng dụng

Bài 31: Cách tải thư viện đóng gói cho Visual Studio
Bài 32: Cách thức đóng gói ứng dụng C#

Phần 7: Bài tập rèn luyện tổng hợp- có đáp án

Bài 33: Bài tập rèn luyện 11- Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access
Bài 34: Bài tập rèn luyện 12- Viết phần mềm quản lý hiệu sách
Bài 35: Bài tập rèn luyện 13- Viết phần mềm đồng bộ TreeView & ListView kết hợp cơ sở dữ liệu
Bài 36: Bài tập rèn luyện 14- Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu
Bài 37: Bài tập rèn luyện 15- Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu

Phần 8: Bài tập rèn luyện tổng hợp- tự giải

Bài 38: Bài tập rèn luyện 16- Viết phần mềm quản lý bài hát
Bài 39: Bài tập rèn luyện 17- Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập
Bài 40: Bài tập rèn luyện 18- Viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho công ty vận tải biển
Bài 41: Bài tập rèn luyện 19- Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Khai Trí
Bài 42: Bài tập rèn luyện 20 – Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học
Bài 43: Tổng kết khóa học

Giảng viên

Trần Duy Thanh
Giảng viên: Trần Duy Thanh
Về giảng dạy (từ năm 2009):
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
Các trường đã và đang giảng dạy:
Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học
Đại Học Kinh Tế – Luật

——————o0o HỌC THỬ o0o——————

Bài 1: MDI (Multiple-Document Interface) Form

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “USB Khóa học Lập Trình WinForm Với C#: 10 ứng Dụng với Trần Duy Thanh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SKU: https://unica.vn/order/step1?id=203&aff=110894&coupon=sales48 Categories: , Tags: , , , , , ,
Học Từ Chuyên Gia