Sale!

[Vietnamese language center] Vietnamese language course for beginners

Do you know:

Currently, foreigners settle or travel to Vietnam a lot . Giảng viên: Vietnamese language center

599,000

  • Giá 599,000đ
  • Mua ngay
  • ID 26261
  • Giá bán[Vietnamese language center] Vietnamese language course for beginners
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=620&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Do you know:

Currently, foreigners settle or travel to Vietnam a lot. In order to easily communicate as well as facilitate the exchange and purchase process, many foreigners have turned to online lectures on Vietnamese pronunciation on Youtube to learn.

However, Vietnamese is a very difficult language to learn. Therefore, the Vietnamese language course for beginners course on UNICA will help foreign students improve their vocabulary, grammar and basic communication.

Bạn có biết:

Hiện nay, người nước ngoài định cư hoặc sang Việt Nam du lịch rất nhiều. Để dễ dàng giao tiếp cũng như thuận tiện cho quá trình trao đổi, mua bán thì rất nhiều người nước ngoài đã tìm đến những bài giảng online hướng dẫn phát âm tiếng Việt trên Youtube để học.
 

Tuy nhiên, tiếng Việt là một ngôn ngữ rất khó học. Chính vì vậy, khóa học Vietnamese language course for beginners trên UNICA sẽ giúp học viên nước ngoài nâng cao vốn từ vựng, ngữ pháp và giao tiếp cơ bản.

Course Content:

The course Vietnamese language course for beginners is carefully designed to help you acquire essential language skills, especially in speaking skin.

Khóa học Tiếng Việt cho người nước ngoài được thiết kế chuyên nghiệp, đơn giản, dễ hiểu, giúp người học ngoại ngữ online có được những kĩ năng cơ bản và cần thiết nhất, đặc biệt là khả năng giao tiếp.

The course helps learners get a good understanding of basic grammar, develop a solid foundation in Vietnamese grammar, then be able to start basic communication with natives.

Người học nắm được ngữ pháp cơ bản của tiếng Việt, từ đó làm nền tảng vững chắc để học ngữ pháp nâng cao, và có thể giao tiếp cơ bản với người bản ngữ.  

There are 10 practical and useful topics: introduction, shopping, weather, hotel, restaurant…. which are arranged in a systematic order to boost the learners’ confidence day by day.

Có 10 chủ đề hữu ích và thực tế như: giới thiệu, mua sắm, thời tiết, nhà hàng, khách sạn… được sắp xếp theo một hệ thống hợp lí, giúp người học tự tin trong giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.                

Please register for the Vietnamese language course for beginners course today on UNICA to receive many incentives!

Vui lòng đăng ký khóa học Vietnamese language course for beginners ngay hôm nay trên UNICA để nhận nhiều ưu đãi!

Nội dung khóa học

Phần 1-Course Content

Bài 1-Vietnamese consonants

Bài 2-Single vowels

Bài 3-Vietnamese Tone system

Bài 4-Personal pronouns & Hello, Goodbye

Bài 5-Name & nationality

Bài 6-What is your job?

Bài 7-Are you Vietnamese?

Bài 8-Numbers (0 – 99)

Bài 9-Numbers (100 – 1.000.000)

Bài 10-How old are you?

Bài 11-Is Vietnamese difficult?

Bài 12-Do you have a pen?

Bài 13-Tenses: past, present, future

Bài 14-Go (đi)

Bài 15-I like phở and bún chả

Bài 16-Classifier: cái, con, quả, quyển, tờ, bức, củ…

Bài 17-Của

Bài 18-This/ that in Vietnamese (part1)

Bài 19-This/ that (part2)

Bài 20-Shopping

Bài 21-Colour

Bài 22-Clothes & Accessories

Bài 23-What time is it?

Bài 24-I go to work at 8 o’clock

Bài 25-Date, day, month, year

Bài 26-Have you ever…?

Bài 27-How long…?

Bài 28-Adjective, adverb

Bài 29-Vẫn, cũng, đều

Bài 30-Nhưng, nên (But, so)

Bài 31-Distant

Bài 32-Transportation

Bài 33-Can

Bài 34-Both…and

Bài 35-Preposition of position

Bài 36-Should & should not

Bài 37-Height, deep, length, width, weight

Bài 38-Foods and drinks

Bài 39-In the restaurant

Bài 40-Weather

Bài 41-Comparison

Bài 42-It rains heavier & heavier

Bài 43-I’ve got a headache

Bài 44-Before & after

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Vietnamese language center] Vietnamese language course for beginners”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart