- 74%

[Võ Văn Mỹ] Lập trình iOS Swift

Trong khóa học Lập trình iOS Swift, bạn sẽ được hướng dẫn các kiến thức lập trình iOS của Apple đó là Swift 5 . Giảng viên: Võ Văn Mỹ

129,000

SKU: https://unica.vn/order/step1?id=1703&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Trong khóa học Lập trình iOS Swift, bạn sẽ được hướng dẫn các kiến thức lập trình iOS của Apple đó là Swift 5. Nội dung gồm có kiến thức gồm có

– Làm việc với Xcode

– Làm việc với UI

– Kiến thức lập trình với Swift

– Làm việc Gesture

– Làm việc với Tableview

Hoàn thành khoá học bạn có thể tự tay viết cho mình một ứng dụng iOS cơ bản, nếu đam mê thì bạn có thể tự học công nghệ thông tin để phát triển nghề nghiệp sau này.

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Làm việc với Xcode

Bài 1-Tạo project và làm quen với Xcode

Bài 2-Các thành phần chính trong Xcode project

Phần 2- Làm việc với UI

Bài 3-Kết nối giao diện với mã nguồn

Phần 3-Viết ứng dụng thực tế

Phần 4-Làm việc với Gesture

Bài 4-Làm việc với Storyboard

Phần 5- PlayAudio

Bài 5-Làm việc với UILabel

Bài 6-Làm việc với UIButton

Phần 6-Tableview

Bài 7-Làm việc với UITextField

Bài 8-Làm việc với UIAlertControlle

Bài 9-Làm việc với UIImageView

Bài 10-Làm việc với UISwitch

Bài 11-Làm việc với UIProgressView

Bài 12-Làm việc với UISlider

Bài 13-Hướng dẫn tạo Animation bằng UIImageView và UISlider

Bài 14-Làm việc với UIActivityIndicator

Bài 15-Làm việc với UITextView

Bài 16-Làm việc với UIStepper

Bài 17-Làm việc với UISegmentControl

Bài 18-Làm việc với UIDatePicker

Bài 19-Làm việc với UIPickerView

Bài 20-Làm việc với Frame

Bài 21-Làm việc với MyWebView

Bài 22-Cộng hai số

Bài 23-Hướng Dẫn Thực hiện ứng dụng Máy Tính Bỏ Túi

Bài 24-Hướng dẫn Game Bài Cào

Bài 25-Làm việc với UITapGesture

Bài 26-Làm việc với UIPanGesture

Bài 27-Làm việc với UIRotationGesture

Bài 28-Làm việc với UIPinchGesture

Bài 29-Làm việc với PlayAudio

Bài 30-Làm việc với UITableView

Bài 31-Làm việc với CustomTableviewCell

Bài 32-Làm việc với UITableViewDelegate

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Võ Văn Mỹ] Lập trình iOS Swift”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart