mô hình ADDIE

Showing all 1 result

- 29%

Khóa học video Đào tạo và huấn luyện nhân viên hiệu quả

NPP:Học Từ Chuyên Gia
349,000 249,000
Học Từ Chuyên Gia