Tài liệu nội bộ

Tài liệu này lưu hành nội bộ msvui (chỉ học để có kiến thức), không bán, chỉ có thể chia sẻ liên kết này vì mục đích học tập (không kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào)

  1. Tất cả video khóa học được ghi là “Tài liệu nội bộ” được các thành viên msvui sưu tầm, mua lại từ các website đào tạo, youtube hoặc từ nhiều nguồn khác nhau, và lưu trữ ở đây bổ trợ cho cộng đồng msvui ( bao gồm: nhân viên, cộng tác viên, sinh viên, thành viên của msvui… ) học tập nâng cao kiến thức phục vụ công việc.
  2. Tất cả tài liệu này chúng tôi cố gắng ghi nguồn tác giả, chủ sở hữu nếu chúng tôi lấy từ nguồn này. MsVui không dùng tài liệu này để kinh doanh hoặc thương mại, chúng tôi mong muốn các tác giả, tác quyền các sản phẩm này vui vẻ, cho phép chúng tôi lưu trữ ờ đây.
  3. Xin phép được miễn trừ trách nhiệm nội dung, tác quyền, tác giả… MsVui phục vụ phi lợi nhuận tất cả khóa học này.
  4. MsVui từ chối phục vụ cộng đồng msvui dùng tài liệu này không tuân thủ luật pháp Việt Nam,  Làm phượng hại đến bất kỳ cá nhân, tổ chức hợp pháp  (Độc giả msvui phát hiện cộng đồng msvui vi phạm vui lòng báo ngày cho Ban Quản Trị (BQT) Msvui khóa tài khoản ngay.)
  5. MsVui sẽ bổ sung thỏa thuận này liên tục, rất mong mọi người (cộng đồng msvui ) dùng tài liệu này phục vụ cho tổ quốc Việt Nam giàu mạnh.
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart