[Bess Business School] LEAN MBA | Phát triển năng lực Lãnh đạo

Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này . Giảng viên: Bess Business School

1,800,000

  • Giá 1,800,000đ
  • Mua ngay
  • ID 28275
  • Giá bán[Bess Business School] LEAN MBA | Phát triển năng lực Lãnh đạo
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=1938&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này.

Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.

Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng công thức tư duy đúng về Lãnh đạo, trả lời 5 câu hỏi: Tại sao cần lãnh đạo, Mục đích đúng của lãnh đạo là gì, Bản chất của lãnh đạo ra sao, Kỹ năng lãnh đạo cần có cụ thể là gì, và Cách thức xây dựng hình mẫu người lãnh đạo như thế nào.

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-MỞ ĐẦU

Bài 1-Tổng quan chương trình Lean MBA

Bài 2-Giới thiệu khoá học

Phần 2-TỔNG QUAN VÀ CÁC CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO

Phần 3-PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Bài 3-Mục đích của lãnh đạo

Phần 4-QUY TRÌNH LÃNH ĐẠO VÀ CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG

Bài 4-Tổng quan các cấp độ lãnh đạo

Phần 5-TỔNG KẾT

Bài 5-Cấp độ lãnh đạo 1: Tạo sự an toàn

Bài 6-Cấp độ lãnh đạo 2: Ảnh hưởng bằng chuyên môn

Bài 7-Cấp độ lãnh đạo 3: Phát triển nhà lãnh đạo kế cận

Bài 8-Cấp độ lãnh đạo 4: Nhà lãnh đạo biểu tượng

Bài 9-Năng lực bên trong của nhà lãnh đạo

Bài 10-Kiến thức của nhà lãnh đạo

Bài 11-Tư duy của nhà lãnh đạo

Bài 12-Thái độ của nhà lãnh đạo

Bài 13-Kỹ năng của nhà lãnh đạo

Bài 14-Bộ quy tắc của nhà lãnh đạo

Bài 15-Nhận diện bên ngoài của nhà lãnh đạo

Bài 16-Quy trình lãnh đạo

Bài 17-Các đối tượng cần lưu ý của nhà lãnh đạo

Bài 18-Nguyên tắc ứng xử với người lớn tuổi

Bài 19-Nguyên tắc ứng xử với người thân

Bài 20-Nguyên tắc ứng xử với người khác giới

Bài 21-Nguyên tắc ứng xử với người có hoàn cảnh đặc biệt

Bài 22-Tổng kết khoá học

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Bess Business School] LEAN MBA | Phát triển năng lực Lãnh đạo”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart