- 38%

[Nguyễn Lê Hoàng] Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z

Khóa học Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z , được giảng dạy bởi Giảng viên – chuyên gia giàu kinh nghiệm Nguyễn Lê Hoàng, với các nội dung chính có trong khóa học:

 • Hướng dẫn chi tiết cài đặt và sử dụng các phần mềm kê khai thuế
 • Hiểu được các quy định chung về thuế thu nhập cá nhân
 • Phân biệt KHOÁN CHI và HỖ TRỢ
 • Cách tính thuế thu nhập cá nhân với mỗi loại hợp đồng
 • Cách xây dựng lương phù hợp để KHÔNG PHẢI ĐÓNG thuế TNCN
 • Cách ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ thu nhập cho người lao động và người phụ thuộc
 • Hướng dẫn cách lập bảng lương theo từng loại hợp đồng
 • Nguyên tắc chung khi kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Thủ tục sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • Chia sẻ các tình huống về thuế thu nhập cá nhân
 • Kê khai, tính thuế cho cá nhân có tài sản cho thuê, ký hợp đồng giao khoán . Giảng viên: Nguyễn Lê Hoàng

499,000

 • Giá 499,000đ
 • Mua ngay
 • ID 26317
 • Giá bán[Nguyễn Lê Hoàng] Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A - Z
SKU: https://unica.vn/order/step1?id=673&aff=110894&coupon=SALES40 Danh mục , Tag:

Khóa học Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z , được giảng dạy bởi Giảng viên – chuyên gia giàu kinh nghiệm Nguyễn Lê Hoàng, với các nội dung chính có trong khóa học:

 • Hướng dẫn chi tiết cài đặt và sử dụng các phần mềm kê khai thuế
 • Hiểu được các quy định chung về thuế thu nhập cá nhân
 • Phân biệt KHOÁN CHI và HỖ TRỢ
 • Cách tính thuế thu nhập cá nhân với mỗi loại hợp đồng
 • Cách xây dựng lương phù hợp để KHÔNG PHẢI ĐÓNG thuế TNCN
 • Cách ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ thu nhập cho người lao động và người phụ thuộc
 • Hướng dẫn cách lập bảng lương theo từng loại hợp đồng
 • Nguyên tắc chung khi kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Thủ tục sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • Chia sẻ các tình huống về thuế thu nhập cá nhân
 • Kê khai, tính thuế cho cá nhân có tài sản cho thuê, ký hợp đồng giao khoán…

 Với 69 bài giảng được chia thành 4 học phần khác nhau, học viên sẽ được giới thiệu, cung cấp kiến thức và thực hành ngay các bài tập có tính ứng dụng cao vào công việc có trong các học phần như tính toán thu nhập miễn thuế, tính thuế thu nhập cá nhân theo hợp đồng, kê khai thuế thu nhập cá nhân, hoàn thuế, học tin học văn phòng cơ bản,…

Khóa học phù hợp với:

 • Sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh, Nhân sự… chưa có kinh nghiệm làm thực tế 
 • Kế toán viên chưa có kinh nghiệm làm kế toán thuế, chưa được và chưa biết kê khai, quyết toán về thuế TNCN
 • Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, tổ chức cần tìm hiểu để theo dõi, đôn đốc nhân sự và quản lý thu chi trong doanh nghiệp
 • Các đối tượng khác có nhu cầu…

 Tham gia ngay khóa học "Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z" của giảng viên Nguyễn Lê Hoàng để sớm trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp!

Video

Nội dung khóa học

Phần 1-Giới thiệu và quy định chung

Bài 1-Giới thiệu khóa học

Bài 2-Đôi nét về thuế Thu nhập cá nhân

Phần 2-Thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công

Bài 3-Người nộp thuế thu nhập cá nhân

Phần 3-Căn cứ tính thuế TNCN

Phần 4-Kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bài 4-Điều kiện xác định cá nhân cư trú, không cư trú

Bài 5-Các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công

Phần 5-Tổng kết

Bài 6-Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 1

Bài 7-Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 2

Bài 8-Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 3

Bài 9-Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 4

Bài 10-Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 5

Bài 11-Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 6

Bài 12-Làm rõ khoán chi và hỗ trợ thu nhập

Bài 13-Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Bài 14-Bài tập tính thu nhập miễn thuế

Bài 15-Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Bài 16-Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Bài 17-Các khoản giảm trừ và mức giảm trừ

Bài 18-Nguyên tắc giảm trừ bản thân

Bài 19-Nguyên tắc giảm trừ người phụ thuộc

Bài 20-Người phụ thuộc gồm những ai

Bài 21-Đăng ký người phụ thuộc

Bài 22-Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Bài 23-Lập mẫu biểu đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Bài 24-Thay đổi nơi làm việc có phải đăng ký lại người phụ thuộc không

Bài 25-Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân – hợp đồng trên 3 tháng – Phần 1

Bài 26-Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân – hợp đồng trên 3 tháng – Phần 2

Bài 27-Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 1

Bài 28-Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 2

Bài 29-Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 3

Bài 30-Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 4

Bài 31-Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 5

Bài 32-Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú ký HĐLĐ dưới 3 tháng và cá nhân không ký HĐLĐ

Bài 33-Lập bảng lương với hợp đồng lao động dưới 3 tháng và không ký HĐLĐ

Bài 34-Lập mẫu cam kết thu nhập dưới mức giảm trừ gia cảnh

Bài 35-Căn cứ tính thuế với cá nhân không cư trú

Bài 36-Một số khoản thu nhập chịu thuế khác

Bài 37-Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cấp cho ai

Bài 38-Làm thế nào để có được chứng từ khấu trừ thuế

Bài 39-Quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Bài 40-Quy định về đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

Bài 41-Thực hành đăng ký mã số thuế cho người lao động – Phần 1

Bài 42-Thực hành đăng ký mã số thuế cho người lao động – Phần 2

Bài 43-Quy định về đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho người phụ thuộc

Bài 44-Thực hành đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc – Phần 1

Bài 45-Thực hành đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc – Phần 2

Bài 46-Nguyên tắc chung về kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bài 47-Kỳ khai thuế thu nhập cá nhân

Bài 48-Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Bài 49-Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thay thuế TNCN

Bài 50-Thủ tục ủy quyền quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân

Bài 51-Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 1

Bài 52-Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 2

Bài 53-Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 3

Bài 54-Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 4

Bài 55-Tình huống quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 1

Bài 56-Tình huống quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 2

Bài 57-Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 1

Bài 58-Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 2

Bài 59-Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 3

Bài 60-Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 4

Bài 61-Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 5

Bài 62-Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 6

Bài 63-Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 7

Bài 64-Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 8

Bài 65-Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 9

Bài 66-Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 10

Bài 67-Update Bài tập quyết toán thuế TNCN năm 2020

Bài 68-Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Bài 69-Khai bổ sung điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân

Bài 70-Tổng kết

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “[Nguyễn Lê Hoàng] Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Từ khóa:
Học Từ Chuyên Gia
Logo
Shopping cart